สัมมนาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย(อบรมวันที่ 19 ต.ค. 62)

สัมมนาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย

การสัมมนาเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจและการเรียนรู้เก่ยวกับแพทย์แผนไทย และที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ

การติดต่อ : โทรศัพท์ 0885734278 คุณเอมี่

Email : ek_ekaratbua@hotmail.com