หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up)(อบรมวันที่ 24 ก.ย. 62)

หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ลงทะเบียน : 09.30 น.
เวลาอบรม : 10.00 – 16.00 น.
ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

คอร์สเดียวที่วิเคราะห์ เจาะลึกยอดขาย รายรับ จับตาดูทุกวัน สัปดาห์ เดือน พร้อม Workshop การสร้างร้านต้นแบบ ต่อยอดสู่ระบบแฟรนไชส์ เรียน 1 ครั้ง รู้งบกำไร ขาดทุน ซื้อมาขายไป อันไหนปรับลด ต้องเพิ่ม อันไหนสูญเสีย รั่วไหล รู้หมด!

เนื้อหาหลักสูตร :
จัดทำ และออกแบบระบบข้อมูล รายรับรายจ่าย ฉบับสมบูรณ์
รู้จุดควบคุม ตรวจสอบได้ ทราบจุดรั่วไหล สูญเสียของธุรกิจปัจจุบัน
เรียนรู้ และพยากรณ์ Forecast ยอดขายได้อย่างแม่นยำ
สร้างร้านต้นแบบ (Pilot Project)
ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนขายแฟรนไชส์
เข้าใจระบบแฟรนไชส์ สำหรับธุรกิจอาหารโดยเฉพาะ
สอนการตั้งค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
ศึกษา ออกแบบ และจัดทำ Business Model 3 รูปแบบ คือ
ร้านตนเอง
ร้านต้นแบบ
ร้านสาขาแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซี่)
ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมสัมมนา :
คนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจอาหาร แต่ยังจับทางไม่ถูก วิเคราะห์ยอดขายไม่เป็น
คนที่ทำธุรกิจอาหาร รู้ว่ากำไร แต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
คนเปิดร้านอาหาร ที่ยังไม่ทราบจุดรั่วไหล จุดที่สูญเสียมากที่สุดอยู่ตรงไหน
เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ แบบต่อยอด
ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน แผนกแฟรนไชส์
ผู้สนใจสร้างธุรกิจตัวเองให้เป็นแฟรนไชส์

1.การตั้งต้น
ความเป็นจริงของธุรกิจ
ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) ธุรกิจซื้อมาขายไป
Business Model 1
การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการขยายธุรกิจขนาดเล็ก
Business Model 2.ธุรกิจร้านอาหาร หรือ บริการ
โครงสร้างระบบข้อมูลประจำวัน
ตัวอย่างเอกสารรายงานประจำวัน
เอกสารทั่วไปที่ควรมี
2.แต่งตัว
โครงสร้างระบบข้อมูลประจำสัปดาห์
ตัวอย่างเอกสารรายงานประจำวัน
โครงสร้างระบบข้อมูลประจำเดือน
ตัวอย่างเอกสารรายงานประจำเดือน
ร้านต้นแบบ (Pilot Project)
Business Model 2/2 ธุรกิจเดิมที่สร้างร้านต้นแบบ
ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) ร้านต้นแบบ
ข้อดี-ข้อเสียในการทำแฟรนไชส์
3.ต่อยอด
การประเมินความพร้อมก่อนขายแฟรนไชส์
การกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ธรรมเนียมแฟรนไชส์
Business Model 3
ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) ร้านแฟรนไชส์ซี
ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) กรณี บริษัทเปิดสาขาเองดำเนินการเอง
ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) กรณี บริษัทแยกร้าน โดยคิดเพิ่มต้นทุนสินค้า 15%
ตัวอย่างงบกำไร(ขาดทุน) โดยบวกต้นทุนสินค้า 25%
แบบฟอร์มเปล่างบกำไร(ขาดทุน)
arly Bird ก่อนวันที่ 5 ก.ย. 2563
ชำระเพียง 5,000 บาท เท่านั้น!!!
หลักสูตรราคา 5,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวพร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง –

Cr. http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=13631