อบรมฟรี “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (อบรมวันที่ 5 ก.ย. 62)

อบรมฟรี “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

อบรมฟรี! “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” Financial Literacy 62″
5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.00 – 16.00 น.
เสริมแกร่งความรู้ด้านการเงินโดย ผศ.ดร.วชิระ บุณยะเนตร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนของบริษัทชั้นนำระดับประเท
ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรนภา 081-732-5441

https://bit.ly/2UkkhCa