4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน(อบรมวันที่ 22 ต.ค. 62)

4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน

“การทำธุรกิจในยุคดิสรัปชั่น หัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคลากรที่มี บทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของ องค์กรเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง “ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้กำหนด นโยบาย” และ “พนักงานซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานโดยตรง” ผู้จัดการท่านใดที่เจอสถานการณ์ต่อไปนี้”

หัวหน้างานเติบโตมาจากพนักงานที่ทำงานเก่ง รับผิดชอบสูง มีทัศนคติดีต่อองค์กรแต่ขาดทักษะการบริหารจัดการ เช่น ไม่กระจายอำนาจ ทำงานแทนลูกน้อง ไม่กล้าลงโทษลูกน้อง วางแผนงานได้ แต่ ทำให้ลูกน้องปฎิบัติงานตามแผนไม่ได้ ฯลฯ
หัวหน้างานเป็นคนรุ่นใหม่แต่มีลูกน้องที่แก่กว่า มีประสบการณ์การมากกว่า หัวหน้างานกลุ่มนี้มักเก่งเทคโนโลยี แต่ไม่มั่นใจในการบริหารลูกน้อง
หัวหน้างานที่มีลูกน้องซึ่งเคยเป็นเพื่อนกัน จึงบริหารลูกน้องไม่ได้
หัวหน้างานที่เก่งหลายอย่าง แต่ขาดทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ จึงสร้างทีมงานไม่ได้
ที่พิเศษ คือ สัมมนานี้ยังเหมาะกับหัวหน้างานมืออาชีพที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เพราะการทำงานในโลกยุคดิสรัปชั่นจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ !!
หัวข้ออบรม

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวังและลูกน้องศรัทธา
เทคนิคการบริหารจัดการตนเองให้เข้ากับลูกน้องทุก Gen ทุกสไตล์
วิธีการตั้งเป้าหมายให้จับต้องได้ตามแนวคิด S-M-A-R-T
วิธีการเขียน Action Plan ให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญและกำหนดตัววัดผลสำเร็จ
การติดตามผลเพื่อให้งานสำเร็จตาม Action Plan
เทคนิคการสอนลูกน้องให้รู้จักวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
Workshop : เขียน Action Plan เพื่อแก้ปัญหาการทำงานของลูกน้อง พร้อมตัวอย่าง
เทคนิคการสั่งงานที่ชัดเจน ตรงประเด็น จับต้องได้
วิธีติดตามงานที่เหมาะสมกับสไตล์ของลูกน้อง
“จุดพลาด” ของการสั่งงานคืออะไร? พร้อมวิธีการแก้ไข
Workshop : Role Play การสั่งงาน
สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในองค์กร
วิธีการพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
หลักการสื่อสารด้วยใจที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานในยุคดิสรัปชั่น
“การรับฟัง” สำคัญมากกว่าที่คาดคิด
ตัวอย่าง : วิเคราะห์ “คลิปการสื่อสารที่ดีและการสื่อสารที่ต้องปรับปรุง”
วิธีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องและตนเอง
กรณีศึกษา
ลูกน้องทำงานด้วยความเคยชิน ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ
ลูกน้องไม่หือ ไม่อือ ไม่ทำตามคำสั่ง
ลูกน้องที่เป็นคนเก่า และ คนใหม่ขัดแย้งกันในเรื่องวิธีทำงาน
ลูกน้องขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
ลูกน้องปฏิเสธที่จะทำงานเพิ่ม ไม่ช่วยเหลืองานส่วนรวม
หัวหน้าทำงานแทนลูกน้อง เพราะกลัวลูกน้องทำงานพลาด
Promotion

จ่ายก่อน 10 ตค.62 ลด 1000 บาท

รายละเอียดโบว์ชัวรื

http://www.cdcthailand.com/home/project/2018/pub_leader_oct22.pdf

วันที่ : 22/10/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : ขนิษฐา / บริษัท ฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด / 095-163-5326

Email : admin@4uforever.com

Your Money Navigator เรียนรู้วิธีวางแผนการเงินสำหรับตัวเอง (อบรมวันที่ 29 ก.ย. 62)

Your Money Navigator เรียนรู้วิธีวางแผนการเงินสำหรับตัวเอง

สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

เสวนาใกล้ชิดด้วยเรื่องไม่ไกลตัว…
– เรียนรู้วิธีวางแผนการเงินสำหรับตัวเอง
– ทำไมรายได้ดี แต่เงินไม่เหลือ
– คนไม่มีเงินเย็น ยังออมกันได้ ทำไงกัน ?
– จะรู้ได้ไงอันไหน “ลงทุนจริงๆ” อันไหน “แชร์ลูกโซ่”

สำหรับบุคคลทั่วไป
อายุ 20 – 50 ปี
รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น !!

📍สถานที่
ร้าน โอ บอง แปง (Au Bon Pain) เดอะฮอไรซอน เอกมัย
ห่างจาก BTSเอกมัย 200 เมตร

✅ ค่าสัมมนา… ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว
แล้วบอกที่เคาน์เตอร์ว่า “มาสัมมนาการเงิน”

Page : https://www.facebook.com/moneynevigator

วันที่ : 29/09/2019

ราคา : Empty

การติดต่อ : ศศิธิมนต์ โทร. 089-9810150

Email : info.dynamic.dl@gmail.com

ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(อบรมวันที่ 03 ต.ค. 62)

ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์กำลังจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้
เนื้อหาหลักสูตร
• พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000DSP
• Digital Input-Output, Hi-Res ADC, DAC, Hi-Res PWM, eQEP, Real-time monitoring, Inter-Processor Communication (Dual Core) and etc.
• การอินเตอร์เฟสกับวงจรแปลงผันกำลังต่างๆ เช่น AC-DC, DC-DC, AC-AC, DC-AC เป็นต้น
• การซิงโครไนซ์กับไฟไลน์สำหรับ phase control และ Grid connected inverter สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และ พลังงานลม
• การสร้างสัญญาณ PWM สำหรับ DC chopper, SPWM และ Space Vector PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง UPS และขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ
• ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รันฮาร์ดแวร์จริง : อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส, Phase Control, Variable Frequency Motor Drive

ราคา
ท่านละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับบอร์ดรุ่น LAUNCHXL-F28379D-C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit ผลิตโดย Texas Instrument Inc. ซึ่งมีจุดเด่นด้านการประมวลผลสามารถทำงานที่ความเร็วสูงสุด 800 เมกกะเฮิร์ต สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า และโมดูลต่าง ๆ เป็นแบบความละเอียดสูง
ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมลงโปรแกรมสำหรับอบรมมาด้วย
ผู้เข้าอบรมสามารถกลับมาทบทวนฟรีได้ 1 ครั้ง จำกัด 2 ที่นั่ง/รอบ
ติดต่อสอบถาม/จองอบรม
บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1213/299 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 09 0962 5004
E-mail: thairungnirun@gmail.com
http://www.facebook.com/thairungnirunengineering/
LINE ID.: @atr4238q

วันที่ : 19/10/2019

ราคา : 6000

การติดต่อ : จันทร์รุ่ง สามา

Email : thairungnirun@gmail.com

สัมมนาสปา นวัตกรรมยุคใหม่สร้างอาชีพ(อบรมวันที่ 25 ก.ย. 62)

สัมมนาสปา นวัตกรรมยุคใหม่สร้างอาชีพ

หลักสูตรสปาหน้า
​คอร์สเรียนการสปาหน้า และเทคนิคการดูแลผิวมืออาชีพ
(Profressional Facial Massage & Skincare Workshop)
ท้าพิสูจน์ หน้ายกกระชับ ขาวใส รูขุมขนกระชับ ริ้วรอยจางลงทันที ไม่มีอาการแพ้ หรือแดงใดๆ
ช่วยแก้ปัญหาสิวอย่างได้ผล เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ อ่อนโยนต่อผิวหน้า
พร้อมการสอน Workshop ลงมือปฎิบัติจริง พร้อมอุปกรณ์ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ทันที
สามารถเข้ารับการเรียนการสอน จนกว่าจะปฎิบัติได้จริง

หลักสูตรเรียนนวดหน้าเรียวและทรีตเม้นท์ผิว
พื้นฐานการบริการลูกค้าเบื้องต้น
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในการทำสปาหน้า
การนวดแบบกดจุด ผ่อนคลาย ไล่ต่อมน้ำเหลืองที่ใบหน้า
ความรู้เสริมพิเศษในการทำสปาหน้า (ยกกระชับหน้า, กระชับรูขุมขน, ลดริ้วรอย)
การออกแบบแพคเกจการทำสปาหน้า
ประหยัดเวลาคุ้มค่าเรียนง่ายเป็นเร็วแบบมืออาชีพ ด้วยเทคนิคการนวดหน้าที่แตกต่างจากการทำสปาทั่วไป

คอร์สการทำสปาหน้าแบบมืออาชีพนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการสปา ดูแลผิว
ผู้ที่ต้องการมีหน้าขาวสวยใส ไร้สิว ไร้ริ้วรอย พร้อมยกกระชับหน้า ได้ด้วยตัวเอง
ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เสริมจากงานที่ทำอยู่
ผู้ที่มีกิจการร้านเสริมสวย/ร้านสปาอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มรายได้ เพิ่มProduct /เพิ่มโปรแกรมการบริการที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

High light :
ได้ความรู้และเทคนิคที่ติดตัว และโอกาสสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไม่จำกัด!!!
วิธีการนวดในแบบต่างๆ และการดูแลตนเองให้ดูอ่อนกว่าวัย
ท้าพิสูจน์ เทคนิคการสปาหน้าให้ยกกระชับ ขาวใส รูขุมขนกระชับ ลดเลือนริ้วรอย
ความรู้ที่ได้สามารถนำไปเปิดร้านเสริมความงามหรือนวดสปาหน้าที่แตกต่างจากคู่แข่งทั่วไป

วันที่ : 25/09/2019

ราคา : 290

การติดต่อ : 0969989546

Email : nattha2531ka@gmail.com

สัมมนาการเงินดีๆ โดย DFG Thailand(อบรมวันที่ 19 ต.ค. 62)

สัมมนาการเงินดีๆ โดย DFG Thailand

เงินทองต้องวางแผน !!!
ฟรี!!! เพียง 30 ท่านเท่านั้น เต็มแล้วเต็มเลย

เพื่อเป็นองค์ความรู้ และพื้นฐานในการจัดการวางแผนทางการเงินทั้งหมดที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
📚การบริหารจัดการทางการเงิน📕
✔📊การวิเคราะห์สภาพทางการเงิน
✔📈งบกระแสเงินสด
✔📉งบดุล งบกำไรขาดทุน
✔📃การประเมินทางการเงิน
และ workshop ต่างๆ ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

✅เปิดโอกาสให้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ
✅สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทางการเงิน
✅สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
✅เรียนรู้ทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

สิ่งที่ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ต้องมี
➕ใบอนุญาตขายสินค้าตลาดทุน (IC License)
➕ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
➕ความรู้เรื่องสินค้าทางการเงิน
➕ทักษะการสื่อสาร

📕หลักสูตร 10session📕

1. Money mindset
2. การวางแผนการเงินคืออะไร ทำไมต้องวางแผน
3. ปัจจัยท่ีทำให้เงินเติบโต
4. Time value of money
5. การวางแผนการเงินมีกี่ด้าน
6. 4กล่องส่องอนาคต งบดุลและงบกระแสเงินสด
7. Financial tool 1
8. Financial tool 1 Workshop
9. Road to Financail Planner
10. Closing

📍จัดที่ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ รองเมือง
📆 วันเสาร์- อาทิตย์ท่ี 19-20 ตุลาคม 62 เวลา 9.00-17.00
#รวมเบรกเช้า #กลางวัน #บ่าย
สำรองที่นั่งด่วน !! (รับจำนวนจำกัด)

คลิก
https://m.facebook.com/Financial-Planning-By–521011391285958/

วันที่ : 19/10/2019

ราคา : Empty

การติดต่อ : กนกรักษ์ 097-1625915

Email : kanokrak07@gmail.com

สัมมนา The Digital Assistants ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงาน HR และบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล(อบรมวันที่ 03 ต.ค. 62)

สัมมนา The Digital Assistants ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงาน HR และบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล

เจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล ไม่ควรพลาด!! สูตรสำเร็จที่จะทำให้ธุรกิจไปได้ไกลและเร็วกว่าเดิมเมื่อ PAYDAY และ AccRevo ที่เป็นมากกว่า platform ช่วยจัดการระบบหลังบ้าน แต่เราคือผู้ช่วยสำหรับงานบุคคลและบัญชี ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องงานบุคคลและบัญชีกับสัมมนา “The Digital Assistants : ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงาน HR และบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล” กุญแจแห่งความสำเร็จที่จะนำพาธุรกิจของคุณวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องกังวล รอคุณอยู่!!วันที่ 3 ตุลาคม 2562ที่ SCB Business Center สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่งอิเซตัน ชั้น 5

เวลา 13.00 – 16.00 น.ลงทะเบียน https://bit.ly/2m7yYvr (จำกัดจำนวน 60 ที่นั่ง)

วันที่ : 03/10/2019

ราคา : Empty

การติดต่อ : เทียนสิริ/0846904840

Email : tiensiri@moneytable.com

“The Digital Assistants : ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงาน HR และบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล”(อบรมวันที่ 03 ต.ค. 62)

“The Digital Assistants : ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงาน HR และบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล”

เจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล ไม่ควรพลาด!! สูตรสำเร็จที่จะทำให้ธุรกิจไปได้ไกลและเร็วกว่าเดิม

เมื่อ PAYDAY และ AccRevo ที่เป็นมากกว่า platform ช่วยจัดการระบบหลังบ้าน แต่เราคือผู้ช่วยสำหรับงานบุคคลและบัญชี ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องงานบุคคลและบัญชี

กับสัมมนา “The Digital Assistants : ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อการบริหารงาน HR และบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจยุคดิจิทัล”
กุญแจแห่งความสำเร็จที่จะนำพาธุรกิจของคุณวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องกังวล รอคุณอยู่!!

วันที่ 3 ตุลาคม 2562
ที่ SCB Business Center สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ฝั่งอิเซตัน ชั้น 5
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน https://bit.ly/2m7yYvr
(จำกัดจำนวน 60 ที่นั่ง)

วันที่ 03/10/2019

ราคา : Empty

การติดต่อ : 0846904840

Email : tiensiri@moneytable.com

ภาวะผู้นำกับเทคนิคการบริหารลูกน้อง สำหรับหัวหน้างาน(อบรมวันที่ 25 ต.ค. 62)

ภาวะผู้นำกับเทคนิคการบริหารลูกน้อง สำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล :

ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้บริหารมีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรใดได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จ  ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพื่อนำพาองค์กรไป สู่ความสำเร็จ และได้รับการยกย่อง นับถือจากพนักงาน  การเป็นผู้บริหารจะมีแต่เพียงอำนาจอย่างเดียวคงไม่ได้ จำเป็นต้องมีบารมีควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้พนักงานเกิดความเคารพนับถือ และพร้อมที่จะทำงานด้วยความเต็มใจและรู้สึกรักองค์กรไปพร้อมๆกัน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง
2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารงาน บริหารคนให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักเรียนรู้การปรับทัศนคติ และอารมณ์ในการทำงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

หัวข้อสัมมนา :

บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่
การแสดงออกที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพของผู้นำ(Leadership)
ภาวะผู้นำกับเทคนิคการสร้าง EQ สำหรับหัวหน้างาน
เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Setting SMART Objective) วิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission)
การทำงานเชิงรุกให้ประสบผลสำเร็จ (Proactive Working)
เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
หัวหน้างานกับการบริหารทีมงานต่างวัย Generation
เทคนิคการสื่อสารให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง
เทคนิคการสั่งงาน (Direction) มอบหมายงาน (Delegation) ติดตามงาน (Following)
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

รูปแบบการบรรยาย : บรรยาย กรณีศึกษา workshop ตัวอย่าง

กำหนดการ
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26
รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

อัตราค่าสัมมนา
ราคาส่วนลด
3,500 + 245 vat = 3,745 บาท

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 092 263 3989 , 097 237 5189
บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ : 25/10/2019

ราคา : 3500

การติดต่อ : พราว

Email : accseminarcenter@gmail.com

กลยุทธ์การวางแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path(อบรมวันที่ 17 ต.ค. 62)

กลยุทธ์การวางแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

หลักการและเหตุผล :
หากพนักงานมองไม่เห็นอนาคตในการทำงานกับบริษัท อาจเป็นปัจจัยในการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถ การสร้างระบบสายอาชีพ (Career Path) หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีออกแบบ Career Path ในองค์กรให้เชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนพัฒนารายบุคคล individual development plan เพื่อจูงใจและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์ต่อไป ช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน คงไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ดีและ จัดวางให้ พนักงานให้เหมาะสมกับทักษะความสามารถ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของ  การออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Path)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเชื่อมโยงแผนงานให้สอดคล้องการการจัดทำแผน การออกแบบเส้นทางอาชีพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติในการออกแบบเส้นทางอาชีพ การวางแผนพัฒนาอาชีพ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ขึ้นตอนการจัดทำอย่างถูกวิธีและง่ายต่อการวางแผน

หัวข้อสัมมนา :
1. แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานในองค์กร (Career System)
2. องค์ประกอบของการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การวางแผนอาชีพ(Career Planning)ให้สอดคล้องกับแผนกการพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan-IDP)
4. การนำ Competency มาใช้กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
5. ความเชื่อมโยงระหว่าง Succession Planning กับ Career Path
6. ขั้นตอนในการออกแบบเส้นทางอาชีพ (Career Path) ให้เหมาะกับองค์กร
7. ขั้นตอนในการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
8. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
9. ตัวอย่างการออกแบบเส้นทางอาชีพและการวางแผนพัฒนาอาชีพ
10. Workshop การจัดทำCareer Management จากกรณีศึกษาและเชื่อมโยงจากแผนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

รูปแบบการบรรยาย : บรรยาย กรณีศึกษา workshop ตัวอย่าง

กำหนดการ
17/10/19 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26
รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

อัตราค่าสัมมนา
ราคาส่วนลด
3,500 + 245 vat = 3,745 บาท

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 092 263 3989 , 097 237 5189
บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ : 17/10/2019

ราคา : 3500

การติดต่อ : พราว

Email : accseminarcenter@gmail.com

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี training development plan(อบรมวันที่ 16 ต.ค. 62)

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี training development plan

หลักการและเหตุผล :

การวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กรนั้น สามารถสร้างผลสำเร็จที่ยั่งยืนแก่องค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของ การวางแผนฝึกอบรมประจำปี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น

หัวข้อสัมมนา :

องค์ประกอบของการวางแผนฝึกอบรมประจำปี
ขั้นตอนจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
การวิเคราะห์ความจำเป็นของการฝึกอบรมคืออะไร
การหาความจำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา (Training Need)
ข้อมูลที่ต้องนำมาประกอบเพื่อวิเคราะห์การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
ความต้องการฝึกอบรม(Training Want)
เครื่องมือกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสำรวจความจำเป็นของการฝึกอบรม
การจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อพนักงานและองค์กร
การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนา (Training Course)
Workshop การวิเคราะห์เพื่อหาหลักสูตรและวางแผนฝึกอบรม
การวางแผนจัดการด้านงบประมาณ (Budjet) ประจำปี ตามปฏิทินแผนงาน
รูปแบบการจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาประจำปีเพื่อการนำเสนอต่อผู้บริหาร
การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรมพัฒนา(Measurement and Evaluation)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินผล

กำหนดการ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26
รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

อัตราค่าสัมมนา

ราคาส่วนลด
3,500 + 245 vat = 3,745 บาท

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร 092 263 3989 , 097 237 5189
บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ : 16/10/2019

ราคา : 3500

การติดต่อ : พราว

Email : accseminarcenter@gmail.com