ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย “G Suite Business”(อบรมวันที่ 18 ก.ย. 62)

ปฏิรูปองค์กรของคุณด้วย “G Suite Business”

เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลด้วย G Suite

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับสังคมยุคดิจิตอลด้วยนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
หลายบริษัทได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร
เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจะช่วยแนะนำว่า
อะไรคือสิ่งสำคัญในการนำพาพนักงานทั้งหมดของคุณไปสู่การปฏิรูปองค์กร

เนื้อหาในงานสัมมนา
1. ปรับเปลี่ยนการทำงานรูปแบบใหม่

2. ใช้ G Suite ดีอย่างไร
3. สัมผัสประสบการณ์คลาวด์ 100% ด้วยตัวเอง
ฟรี! “คู่มือการใช้งาน Gmail” สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเท่านั้น
(หลังงานสัมมนาจะแชร์ไฟล์ PDF ให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทางอีเมล)
หมายเหตุ*
  • สงวนสิทธิ์สำรองที่นั่งสำหรับบริษัทห้างร้านเท่านั้น
  • จำกัดที่นั่งไม่เกิน 2 ที่ต่อบริษัท เนื่องจากมีจำนวนจำกัด

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

MD, IT Manager, ผู้ที่ต้องการการสนับสนุนการใช้บริการ Google

วิทยากร

บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด


สถานที่อบรม (VENUE)

STREET SMART (Park Venture Ecoplex, BTS เพลินจิต)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 กันยายน 2562 10.00-12.00 น.

จัดโดย

STREET SMART (Thailand) Co., Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 021082313

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี