อบรมฟรี “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” Financial Literacy 62″ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)(อบรมวันที่ 27 ส.ค. 62)

อบรมฟรี “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” Financial Literacy 62″ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

เสริมแกร่งความรู้ด้านการเงินโดย ผศ.ดร.วชิระ บุณยะเนตร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ คุณพรชัย เพียงพรเพ็ญ ที่ปรึกษาด้านการบัญชีต้นทุนของบริษัทชั้นนำระดับประเท
ครอบคลุมเนื้อหาบัญชีที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อย รับจำนวนจำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรนภา 081-732-5441

http://bit.ly/2Mr6EjD