หลักสูตร “บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 3”(อบรมวันที่ 27 ก.ย. 62)

หลักสูตร “บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 3”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
1.เพื่อให้การบริหารลูกหนี้การค้าของกิจการมีคุณภาพสามารถคัดเลือกลูกหนี้ที่ดีชำระหนี้ตรงตามนโยบายกิจการได้
2.เพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานให้กิจการมีเงินสดเหลือ
3.กิจการสามารถคัดกรองลูกหนี้ชั้นเลวออกจากพอร์ต
4.เป็นวิธีจัดการที่ประหยัดและได้ผลจริง
5.เพื่อป้องปรามลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต

เนื้อหาการอบรม :
1.กิจการจะอยู่ได้ยังไงเมื่อลูกหนี้ไม่ยอมจ่าย
2.สาเหตุที่เก็บหนี้ไม่ได้ทั้งๆที่ลูกหนี้มีเงิน
3.รู้ทันเหลี่ยมโกงของลูกหนี้ทุกรูปแบบ
4.เป็นหนี้การค้าแต่ฟ้องคดีอาญาได้(ทวงเงินคืนได้แน่นอน)
5.วิธีจับลูกหนี้การค้าติดคุก
6.กรณีศึกษา
7.ถามตอบ

วันที่ : 27/09/2019

ราคา : 5000

การติดต่อ : คุณชนธัญ ศรีบุรินท์ / บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด / 0660046284 , 0922734681

Email : satilaw.training@gmail.com