กิจกรรมสัมมนาดีๆฟรีโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย SMEs ครั้งที่ 2” (อบรมวันที่ 30 ส.ค. 62)

กิจกรรมสัมมนาดีๆฟรีโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย SMEs ครั้งที่ 2″

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1กันยายน 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี จังหวัดนครราชสีมา

โอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มยอดขาย โดยสร้างเครือข่ายร่วมกัน

เพียงท่านเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ทายาทธุรกิจ โรงงาน มีสินค้า หรือบริการมาขาย และสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (1 ท่านต่อกิจการ) รับด่วนจำนวนจำกัด

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม (กาน) นางสาวกาญจนา กลิ่มเพชร์ โทรศัพท์ 02-202-4536 และ 088-636-5693 ส่งแบบตอบรับได้ที่ bmddip5@gmail.com หรือ google form ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

https://forms.gle/RLhMhLstza9Ejfo5A