ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good(อบรมวันที่ 12 ก.ย. 62)

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good

เนื้อหาการสัมมนา :

เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดี
สร้างความภูมิใจในตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต
Style ของตัวเอง เพื่อวางแผนในการแต่งตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้สีโทนสีฤดูของสีที่เหมาะกับโทนผิว
Body Language
Greeting
Eye Contact
Posture & Gesture
Facial Expression
มารยาทการทักทายอย่างถูกต้อง
องค์ประกอบการสื่อสาร
การใช้น้ำเสียง
Personal Branding

วันที่ : 12/09/2019

ราคา : 3200

การติดต่อ : ณยฎา ชวดชุม บริษัทเอ็มฟอร์ส พาร์ทเนอร์ 0837777713

Email : nayada_chu@empforcepartner.com