ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good(อบรมวันที่ 12 ก.ย. 62)

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
The Power of Looking Good
โดย คุณภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์
(ที่ปรึกษาด้านการจัดการฝึกอบรม)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 (09.00-16.00 น.)
ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้องบุษบา

อัตราค่าสัมมนา : 3,500 บาท
โปรโมชั่น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
• สำรองที่นั่งตอนนี้เหลือเพียง 3,200 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก
• พิเศษไปอีกหากสำรองที่นั่ง 3 ท่าน แถม 1 ท่าน ฟรี!

เนื้อหาการสัมมนา :

1. เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดี
2. สร้างความภูมิใจในตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต
4. ค้นพบ Style ของตัวเอง เพื่อวางแผนในการแต่งตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การใช้สี โทนสี ฤดูของสี ที่เหมาะกับโทนผิว
6. Body Language
• Greeting ● Eye Contact
• Posture & Gesture ● Facial Expression
7. มารยาทการทักทายอย่างถูก
8. องค์ประกอบการสื่อสาร
9. การใช้น้ำเสียง
10. Personal Branding

วันที่ : 12/09/2019

ราคา : 3500

การติดต่อ : 066-113-0282 น้ำฝน

Email : kwanchanok_boo@empforcepartner.com