ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ
The Power of Looking Good
โดย คุณภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์
(ที่ปรึกษาด้านการจัดการฝึกอบรม)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 (09.00-16.00 น.)
ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์ รังสิต ชั้น 5 ห้องบุษบา

อัตราค่าสัมมนา : 3,500 บาท
โปรโมชั่น (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
• สำรองที่นั่งตอนนี้เหลือเพียง 3,200 บาท สำหรับ 10 ท่านแรก
• พิเศษไปอีกหากสำรองที่นั่ง 3 ท่าน แถม 1 ท่าน ฟรี!

เนื้อหาการสัมมนา :

1. เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดี
2. สร้างความภูมิใจในตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต
4. ค้นพบ Style ของตัวเอง เพื่อวางแผนในการแต่งตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การใช้สี โทนสี ฤดูของสี ที่เหมาะกับโทนผิว
6. Body Language
• Greeting ● Eye Contact
• Posture & Gesture ● Facial Expression
7. มารยาทการทักทายอย่างถูก
8. องค์ประกอบการสื่อสาร
9. การใช้น้ำเสียง
10. Personal Branding

วันที่ : 12/09/2019

ราคา : 3500

การติดต่อ : 066-113-0282 น้ำฝน

Email : kwanchanok_boo@empforcepartner.com