Basic Python Programming(อบรมวันที่ 24-25 ส.ค. 62)

Basic Python Programming

Basic Python Programming

Python เป็นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการเขียนโปรแกรมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษา Python นั้นเป็นภาษาแบบ interpreted ที่ถูกออกแบบโดยที่มีหลักการว่า อยากทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้น และโครงสร้างของภาษานั้นจะทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษา C++ และ Java ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่โปรแกรมขนาดเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่ โดยหลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป นักศึกษา และคนทำงานที่มีความสนใจในการเขียนโปรแกรมจาก Python หรือต้องการที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐานจาก Python
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันที่ 1 : 9.00 -16.00 (วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562)

  • ติดตั้งภาษาโปรแกรม Python
  • เรียนรู้ JupyterLab
  • Operators และไวยกรณ์ภาษา
  • การเขียนเงื่อนไขและวนลูป

วันที่ 2 : 9.00 -16.00 (วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562)

  • การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน
  • การดักจับข้อผิดพลาดในโปรแกรม
  • การติดต่อฐานข้อมูล SQLite
  • การนาไปประยุกต์ใช้งาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,200.00 บาท –

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: งานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อผู้ติดต่อ: กานดา
เบอร์โทรศัพท์ : 0865098332