ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์(อบรมวันที่ 14 ส.ค. 62)

ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์

ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์

เพราะการเรียบเรียงข้อมูลได้ดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถทำ PowerPoint เพื่อรับใช้การนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ หลายคนยังทำ Slide เพื่อให้ผู้ฟังอ่านมากกว่าที่จะทำให้ผู้ฟังเห็นแล้วเข้าใจ หลายคนยังทำ Slide ออกมาเป็นแผ่นบอกบทสำหรับสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการพูดนำเสนอมากกว่าที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตามการนาเสนอได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

หลักสูตร Power-up PowerPoint นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดและแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ แล้วนำไปออกแบบ Slide ประกอบการนำเสนอ โดยเริ่มตั้งแต่เข้าใจทฤษฎี Cognitive Load เพื่อออกแบบ Slide แต่ละหน้าไม่ให้มีข้อมูลล้นเกินการรับสารของผู้ฟัง, หลักองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้นในการออกแบบ, การจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อลดความซับซ้อนในการทำความเข้าใจของผู้ฟัง การนำ infographic มาใช้เพื่อให้ผู้ฟังตีความได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงการรวมชุดข้อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวโยงกันให้แสดงได้ใน 1 Page Slide ซึ่งเหมาะต่อผู้บริหารที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ครบในการดูเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้การนำเสนอกระชับและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการปรับปรุง Slide PowerPoint เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พงศธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0873248091