หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Excel Advances Functions(อบรมวันที่ 19 ส.ค. 62)

หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Excel Advances Functions

หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Excel Advances Functions

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล / จัดรูปแบบข้อมูลในExcel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้

6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel

8.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Pivot Table ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำข้อมูล External Data มาใช้บน Excel ได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม


Part 1: เน้นการบริหารจัดการฐานข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการทำรายงานแบบอัจฉริยะ1. ทบทวนพื้นฐานที่สำคัญมากๆ

    oExcel มีแนวความคิดอย่างไร

    oแนวความคิดเกี่ยวกับ Excel Database

2. คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Database

    oรูปแบบของข้อมูลที่ดีที่สุด เพื่อนำไปใช้งานได้เร็วที่สุด

    oFormat as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ

    oFill Blanks เครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว

    oData Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล

    oRemove Duplicate

    oData Sort & SubTotals เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/จัดกลุ่ม ข้อมูล

3. การสร้างกราฟให้ได้ดั่งใจ

    oวิธีการเตรียมข้อมูล

    oวิธีการการสร้างกราฟ

    oตัวอย่างการสร้างกราฟในรูปแบบที่หลากหลาย

4. Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้

    oแนวความคิดของ PivotTable

    oข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable

    oวิธีการสร้าง PivotTable

    oแนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ

    oแนะนำเครื่องมือของ PivotTable

    oการประยุกต์ใช้งาน PivotTable & PivotChart

5. Tips & Tricks ที่น่าสนใจ

Part 2: เน้นเรียนรู้และประยุกต์ใช้ฟังก์ชันได้อย่างทะลุปุโปร่ง

1. เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)

    oงานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative & Absolute

    oเทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)

2. เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

    oฟังก์ชันคืออะไร

    oฟังก์ชันมีกี่ชนิด

    oวิธีการทำให้สูตรสั้นลง

    oแนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน

3. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการ Summary เช่น SUM, SUMIF เป็นต้น

4. ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข เช่น ABS, ROUNDเป็นต้น

5. ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ เช่น TRIM เป็นต้น

6. ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา เช่น TODAY, DATE เป็นต้น

7. ฟังก์ชันในกลุ่มเงื่อนไข เช่น IF, Conditional Format เป็นต้น

8. ฟังก์ชันในกลุ่มค้นหา เช่น VLOOKUP, HLOOKUP เป็นต้น

9. ฟังก์ชันในกลุ่มตรวจสอบข้อมูล เช่น ISNUMBER, ISTEXT เป็นต้น

10. Tips & Tricks ที่น่าสนใจ

รอบวันอบรมเพิ่มเติม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

•บรรยาย

•สาธิต

•ปฏิบัติ

•Workshop

•ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft Excel version 2010 ขึ้นไป

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท Promotion!! พิเศษสมัครเข้าอบรมครบ 4ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณพลอย
เบอร์โทรศัพท์ : 0897737091