สัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 “โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”(อบรมวันที่ 19 ส.ค. 62)

สัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 “โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”

สัมมนาวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 “โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”

กำหนดการ12.00-13.00 น.ลงทะเบียน

13.00-13.15 น.ชมวีดิทัศน์แนะนำงานสัมมนา

13.15-14.15 น.สนทนากับผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. วิรไท สันติประภพ ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.15-14.30 น. ถ่ายภาพ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30-14.50 น. นำเสนอ “มุมมองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Future Landscape)” โดย รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

14.50-16.30 น. เสวนาเรื่อง “โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”

– คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

“พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

– คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ก่อตั้ง และ CEO Ricult (Thailand)

“Startup ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยยกระดับเกษตรกรไทย”

– คุณมิลินทร์ วีระรัตนโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี

“ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จท่ามกลางการแข่งขันจากธุรกิจขนาดใหญ่”

ดำเนินการเสวนา โดย คุณทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16.30-16.45 น. ถาม-ตอบ และปิดการสัมมนา

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรมสัมมนา1.ชมวีดิทัศน์แนะนำงานสัมมนา 

2. สนทนากับผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. วิรไท สันติประภพ ดำเนินรายการ โดย ผศ. ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. นำเสนอ “มุมมองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Future Landscape)” โดย รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4.เสวนาเรื่อง “โลกเปลี่ยน อีสานแลนหัน เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”

5.”พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

6.”Startup ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยยกระดับเกษตรกรไทย”

7.ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จท่ามกลางการแข่งขันจากธุรกิจขนาดใหญ่”

 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
สัมมนาฟรีเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผู้ติดต่อ: ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 043913422