โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5(อบรมวันที่ 6-9 ส.ค. 62)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5

1 จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร2 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการค้าออนไลน์

3 จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ (Consulting & Coaching)

หัวข้ออบรมสัมมนา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA ครั้งที่ 5
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณไอซ์
เบอร์โทรศัพท์ : 064-181-4017