เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL(อบรมวันที่ 17 ก.ค. 62)

เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL

เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL

หลายครั้งที่ HR ต้องพบกับปัญหาเรื่องการทำรายงาน การนำเสนองานการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูล สถิติ ในแต่ละปี ปัญหาเหล่านี้จะหมด หากท่านเข้าใจระบบ HRIS (Human Resource Information System)
หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel

2.แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ

3.การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ

4.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ

5.การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน

6.การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO

7.การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge

8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย

9.การสร้างรายงานแบบ Graph Matrix

10.การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน

11.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

พิเศษสุด มีไฟล์งานพร้อมใช้จริง นำกลับไปใช้ได้เลยฟรี ๆ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,500.00 บาท 2,500 ก่อน Vat จากราคาปกติ 3,900 บาทรวมเอกสารการอบรม  อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ

 ** แถม ไฟล์งานพร้อมใช้จริง นำกลับไปใช้ได้เลยฟรี ๆ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: HR DEE SOLUTION
ชื่อผู้ติดต่อ: K.TUK
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0718100