หลักสูตร รวยด้วยการนำเข้า(อบรมวันที่ 1 ก.ย. 62)

หลักสูตร รวยด้วยการนำเข้า

หลักสูตร รวยด้วยการนำเข้า

สัมมนาหลักสูตร “การนำเข้าสินค้าจากจีน” เป็นหลักสูตรสอนการทำธุรกิจ ตั้งแต่พื้นฐานโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านการนำเข้ามาก่อนเหมาะสำหรับ คนที่ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง โดยการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเน้นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน จึงสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา

มีอะไรบ้างที่คุณจะได้รับ จากการเข้าสัมมนาในครั้งนี้ ?

สัมมนาหลักสูตร “การนำเข้าสินค้าจากจีน” เป็นหลักสูตรสอนการทำธุรกิจ ตั้งแต่พื้นฐานโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ ด้านการนำเข้ามาก่อน

เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการมีอาชีพที่มั่นคง โดยการนำเข้าสินค้าจากจีน เพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเน้นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน จึงสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 9,900.00 บาท 9,900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อผู้ติดต่อ: ศตพล จันทร์ณรงค์
เบอร์โทรศัพท์ : 0953411671

 

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร(อบรมวันที่ 9 ส.ค. 62)

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร

 ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
บทนำQMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย

ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร “ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร” เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินไปอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ ของ QMR

2. เพื่อให้ QMR สามารถดำเนินระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

3. เพื่อให้ QMR นำพาองค์กรพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนาบทที่ 1: มารู้จัก QMR กันหน่อย

• QMR คือใคร

• คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง

• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง

บทที่ 2: หน้าที่นี้ของ QMR

• การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party

• การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy

• การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target

• การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี

• การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual

• องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้

• ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร

• เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร

บทที่ 4: QMR ต้องรับผิดชอบอะไรในการ Internal Quality Audit

• Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อน QMR ทำการอนุมัติ

• QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit

• การออก CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร

• การปิด CAR/PAR ปิดได้จริงหรือ

บทที่ 5: QMR ต้องทำอะไรใน Management Review

• หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร

• อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review

• วิธีดำเนินการ Management Review ให้ประสบผลสำเร็จ

• สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร

• QMR ควรจะต้องทำอย่างไร เมื่อ Top Management เป็นชาวต่างชาติ

บทที่ 6: การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าด้วย QMR มือโปร

• การวางแผนพัฒนาองค์กรให้ทันยุค 5.0

• การเตรียมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาทสมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-191-2509, 062-315-5283

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของศูนย์(อบรมวันที่ 8 ส.ค. 62)

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของศูนย์

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และการให้บริการของศูนย์

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา1.วิเคราะห์การตลาดเพื่อการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
สัมมนาฟรีเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชื่อผู้ติดต่อ: ศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ระดับจังหวัดสงขลา
เบอร์โทรศัพท์ : 0644534542

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ(อบรมวันที่ 12 ก.ย. 62)

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล           การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลง และระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและWorkshop
1. การจัดLAY OUTการบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2. การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3. การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4. การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5. ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

7. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS)ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

• การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

• การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

• แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12. การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13. การจัดเก็บแบบFIFO/FEFO/LIFO

14. การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15. WORKSHOPการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16. กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

17. หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM)ในคลังสินค้า

18. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT)ในคลังสินค้า

19. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของWAREHOUSEและศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

20. เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK)โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21. การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22. การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24. ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25. WORKSHOPการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

26. สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณป๊อป
เบอร์โทรศัพท์ : 0-26154499, 0-2615-4477 – 8 ,0-2615-4479

 

40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ +++ HR มิอใหม่ห้ามพลาด !!!1(อบรมวันที่ 3 ก.ย. 62)

40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ +++ HR มิอใหม่ห้ามพลาด !!!1

หัวข้อในการอบรม
1. การดำรงตนของ ผู้บริหาร – HR. ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?
2. การรักษาความลับขององค์กร – การใช้อำนาจตามหน้าที่ – การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร – HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?
3. ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ – อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร- HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
4. การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..?
5. การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร..?
6. ทำสัญญาจ้างพนักงาน 11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วทำสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?
7. 7 ประการที่ลูกจ้างได้รับ สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 มีอะไรบ้าง
8. พบปัญหาพนักงาน – เข้า – ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?
9. ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..? มีจุดอ่อนตรงไหน
10. การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
11. การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..? (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)
12. การแก้ไข – เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร – HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
13. กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร – HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?
14. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..? (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
15. พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก – ต้องทำสัญญาจ้าง – กำหนดเงื่อนไขการจ้าง – กำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
16. วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง – ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น (สลับวันหยุด) ผู้บริหาร – HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
17. นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร…?
18. กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?
19. จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี – ค่ารถ – ค่าอาหาร – ค่าเครื่องดื่ม – ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่ (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
20. หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
21. จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ – เพราะอะไร..?
22. พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?
23. ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน – ฝากเพื่อนลางาน – ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ – ผู้บริหาร – HR. จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง
24. ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด -ป่วยวันเดียว – ป่วยทุกอาทิตย์ – ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร – HR. จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?
25. หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? (โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)
26. กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง
27. พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล – ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?
28. ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ – ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..? กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง HR.ต้องทำอย่างไร..?
29. รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา – ด้วยลายลักษณ์อักษร – บอกเลิกจ้างด้วยวาจา – ด้วยลายลักษณ์อักษร – ด้วยทางโทรศัพท์ – ด้วยทางไลน์ – ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?
30. ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง ผู้บริหาร – HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
31. กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร – HR.หัวหน้างาน – จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?
32. ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..? หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก – วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง – หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?
33. ลูกจ้างลาออก – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
34. ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง…?
35. ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน – ยึดเงินค่าจ้าง – เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..? เพราะไร..?
36. ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..?
37. องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน – สั่งพักงาน – เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง
38. การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..?
39. การออกหนังสือเลิกจ้าง – เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?
40. เมื่อออกจากงาน – ลาออก – ละทิ้งหน้าที่ – สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน – เกษียรงานตามโครงการ – ถูกไล่ออก – ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?
• ถาม – ตอบ – แนะนำ
• ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – HR. – บุคคลทั่วไป
• ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือจัดอบรมในองค์กร ได้ที่ คุณจิ๋ว
Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
http://www.hrdzenter.com
hrdzentertraining@gmail.com

วันที่ : 03/09/2019

ราคา : 3900

เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย (รุ่น 19)(อบรมวันที่ 3-4 ส.ค. 62)

เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย (รุ่น 19)

เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย (รุ่น 19)

        ปี 2016 ที่ผ่านมา 44.3% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกซื้อของออนไลน์ และคาดว่าภายในปี 2018 น่าจะมากกว่า 50% จากสถิตินี้จะเห็นว่าลูกค้าเปลี่ยนมาซื้อของออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี การซื้อขายสินค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce จึงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงตลาดและช่วยให้ได้ลูกค้ารายใหม่ๆได้มากขึ้น และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการขายโดยรวมของคุณ

ข่าวการปิด Shopping Mall แบบดั้งเดิมในสหรัฐอเมริกา เช่น Macy ปิดไปประมาณ 100 สาขา Sears ปิดไปประมาณ 42 สาขา และ Kmart ปิดไปประมาณ 108 สาขา เนื่องจากคนนิยมเข้าไปซื้อสินค้าน้อยลง ตรงกันข้ามกับเว็บไซต์ E-Commerce ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon.com ที่มียอดขายโตขึ้นทุกปี เป็นเครื่องยืนยันว่าในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า และเทรนด์ทางด้านธุรกิจดิจิทัลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ประเทศผู้ให้กำเนิดอินเทอร์เน็ต เทรนด์เหล่านั้นส่วนใหญ่ในเวลาต่อมาก็มักจะแพร่กระจายไปยังทั่วโลก

เช่นเดียวกับในเมืองไทย การเข้ามาลงทุนของยักษ์ใหญ่ E-Commerce ระดับโลกจากจีนอย่าง Alibaba เจ้าของ Taobao, AliExpress และ Tmall โดยเข้ามาลงทุนในการขายสินค้าออนไลน์โดยการซื้อเว็บไซต์ Lazada รวมทั้งลงทุนเปิดศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่ง Shopee ที่มียักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง Tencent ถือหุ้น ก็เข้ามาเปิดสาขาในไทย เป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจขายของออนไลน์ในบ้านเรานั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด เพราะฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการไทยทั้งหลายจำเป็นแล้วล่ะ ที่ท่านต้องรีบเข้ามาสู่ธุรกิจการขายของออนไลน์ ไม่อย่างงั้นแล้วธุรกิจของท่านอาจโดนแซงจากคู่แข่งหรือเลวร้ายที่สุดอาจจะต้องปิดกิจการแบบห้างดังในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

Team Digital ได้พัฒนาหลักสูตร เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มช่องทางและโอกาส ในการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยจะสอนตั้งแต่

ความรู้เกี่ยวกับการหาสินค้ามาขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การเปิดร้านค้าใน Lazada, Shopee และ LnwShop พร้อมการปรับแต่งร้านค้าให้เข้ากับหลัก SEO

การทำ SEO ให้ร้านค้า LnwShop อยู่ในหน้าแรกของ Google

การโพสต์สินค้าแบบถูกหลัก SEO ผ่านเว็บประกาศฟรีหรือ Classified ทั้งหลาย

การโพสต์สินค้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Facebook Group และ Facebook Marketplace ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

เรียนรู้การเปิดร้านค้าออนไลน์กับ Facebook Page & Facebook Shop

การลงโฆษณากับ Facebook Ads

การใช้ Line Official Account (Line OA) ซัพพอร์ทลูกค้า ปิดการขาย และส่งข้อความโปรโมชั่นถึงลูกค้า

หลักสูตร 2 วันเต็ม ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตรอบรม (Outline)วันแรก

ความรู้เกี่ยวกับการหาสินค้ามาขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์

การเปิดร้านค้าใน Lazada, Shopee และ LnwShop พร้อมการปรับแต่งร้านค้าให้เข้ากับหลัก SEO

การทำ SEO ให้ร้านค้า LnwShop อยู่ในหน้าแรกของ Google

การโพสต์สินค้าแบบถูกหลัก SEO ผ่านเว็บประกาศฟรีหรือ Classified ทั้งหลาย

การโพสต์สินค้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่าน Facebook Group และ Facebook Marketplace ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

เวลา 09.00-12.00 น.

การหาสินค้ามาขาย

 • เทคนิคการหาสินค้ามาขาย (แบบไม่ต้องลงทุน)
 • วิธีการหาสินค้ามาขาย
 • อะไรควรขายและไม่ควรขาย
 • เว็บไซต์ต่างๆในการหาสินค้าทางออนไลน์
 • การหาสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์
 • วิธีการติดต่อ และวิธีการตั้งราคาสินค้า

———-เบรก 15 นาที————–

การเปิดร้านและขายสินค้าผ่าน Lazada

 • วิธีการสมัคร
 • วิธีการส่งสินค้าและข้อควรรู้ต่างๆ
 • วิธีการลงสินค้า เทคนิคการใช้รูปต่างๆ
 • วิธีการตกแต่งร้านค้า
 • สร้างการโปรโมท แนะนำสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • เทคนิคการตั้งชื่อ เทคนิคการทำรูปสินค้าให้ขายได้
 • แอปต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
 • ถาม/ตอบ แบบไม่มีกั๊ก

————พักรับประทานอาหารกลางวัน———-

 

เวลา 13.00 – 14..30 น. 

การเปิดร้านและขายสินค้าผ่าน Shopee

 • วิธีการสมัคร
 • วิธีการส่งสินค้าและข้อควรรู้ต่างๆ
 • วิธีการลงสินค้า เทคนิคการใช้รูปต่างๆ
 • วิธีการตกแต่งร้านค้า
 • สร้างการโปรโมท แนะนำสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • เทคนิคการตั้งชื่อ เทคนิคการทำรูปสินค้าให้ขายได้
 • แอปต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
 • ถาม/ตอบ แบบไม่มีกั๊ก

———-เบรก 15 นาที————–

เวลา 14.45 – 18.30 น

การเปิดร้านค้าออนไลน์กับ LnwShop

 • การจดโดเมนเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับร้านค้า
 • แนะนำให้รู้จัก LnwShop และทำไมต้องใช้ LnwShop เมื่อเทียบกับ Platform อื่น
 • การชี้โดเมนกับ LnwShop
 • การเข้าสู่ระบบ บัญชี และรหัสผ่าน
 • วิธีการเข้าสู่ร้านค้า
 • ระบบหน้าร้านและหลังร้านค้า
 • ตกแต่งร้านค้าด้วย LnwTools
 • ขนาดของ Banner และส่วนต่างๆ
 • การเปลี่ยน Template ของหน้าเว็บไซต์
 • เข้าสู่หลังร้านเพื่อจัดการร้านค้า
 • การเพิ่มสินค้าเพื่อแสดงที่หน้าร้าน
 • การตั้งค่าคลังสินค้า
 • การใช้งานระบบสินค้าย่อย
 • เพิ่ม-แก้ไขข้อมูลวิธีการสั่งซื้อสินค้า
 • เพิ่ม-แก้ไขข้อมูลวิธีการชำระเงิน
 • เพิ่ม-แก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารรับเงิน
 • รับชำระด้วยบัตรเครดิต
 • เพิ่ม-แก้ไขข้อมูลวิธีการจัดส่ง
 • เพิ่มและแก้ไขข้อมูลในหน้าเกี่ยวกับเรา
 • การลงทะเบียน Sure Shopping
 • บริการเสริม LnwShop
 • เขียนบทความ สาระน่ารู้ ข่าวสาร หรือรีวิวสินค้า
 • อัพเกรดร้านค้าให้เป็นระดับ Business Class
 • เปลี่ยนรูปแบบ Template แบบแยกส่วน (Widget, Content)
 • ตกแต่งภาพสินค้า ด้วยกรอบและป้าย
 • เพิ่มกล่อง HTML สร้างเว็บตามสไตล์ตนเอง
 • ค้นหามืออาชีพในการออกแบบเว็บไซต์
 • เพิ่มปุ่มสำหรับให้ลูกค้าสมัครสมาชิก (Join)
 • พิมพ์ใบจัดของ (Print Sheet) ป้องกันการจัดพัสดุผิด
 • เพิ่มระดับสมาชิก และกำหนดระดับให้ลูกค้า
 • จัดส่วนลดเฉพาะลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • ขอความช่วยเหลือ LnwShop ได้จากช่องทางใด

SEO (Search Engine Optimization) 

 • เข้าใจหลักการทำงาน Robot ของ Search Engine (Crawling, Indexing & Ranking)
 • การวิเคราะห์คู่แข่งในเกมการแข่งขัน SEO
 • กลยุทธ์ในการเลือกคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องให้กับธุรกิจในการทำ SEO
 • ตรวจสภาพเว็บไซต์ทางเทคนิคเพื่อไม่ให้มีปัญหากับ Search Engine
 • ปัจจัยภายในเว็บไซต์ที่มีผลต่อ SEO รวมทั้งเทคนิคการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ การวางโครงสร้างลิงค์ภายใน และการปรับแต่ง SEO ในจุดต่างๆ
 • ปัจจัยภายนอกเว็บไซต์ที่มีผลต่อ SEO เช่น Trust & Authority, Link Popularity, Anchor Text, Social Media เป็นต้น
 • ปัจจัยที่มีผลทำให้โดนลงโทษและลดอันดับจาก Google
 • เทคนิคในการสร้างลิงค์ (Backlinks) ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของ SEO
 • การใช้ Social Media ช่วยในการทำ SEO ได้ยังไง เรามีความลับจะบอก
 • การเช็คอันดับ SEO ในมือถือและ Desktop
 • เครื่องมือสำคัญที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำ SEO และแหล่งข้อมูล ข่าวสาร บทวิเคราะห์จากต่างประเทศที่สำคัญเกี่ยวกับ SEO
 • สรุปรวมทุกๆปัจจัยที่ Google ใช้ในการจัดอันดับเว็บเพจ เช่น Site Speed, HTTPS, Content, Domain Age ฯลฯ ในแบบที่ผ่านการคัดกรองมาจาก SEO Expert ระดับโลกหลายๆท่าน

การโปรโมทสินค้าและบริการผ่านเว็บประกาศฟรีหรือ Classified

 • รายชื่อเว็บ Classified ชั้นนำ และระดับรอง
 • การเขียนประกาศให้ถูกหลัก SEO และทำให้ประกาศติดอันดับดีใน Google
 • การใส่รูปและลิงค์ในประกาศแบบถูกหลัก
 • การใช้โปรแกรมช่วยโพสต์ เพื่อประหยัดเวลา
 • การดันกระทู้อย่างสม่ำเสมอ

การโปรโมทสินค้าและบริการผ่าน Facebook Group

 • การค้นหา Group ที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการโพสต์ที่ไม่ให้โดนแบน
 • การใช้โปรแกรมช่วยโพสต์ เพื่อประหยัดเวลา

การโปรโมทสินค้าและบริการผ่าน Facebook Marketplace

 • เทคนิคการโพสต์ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด

วันที่สอง

เรียนรู้การเปิดร้านค้าออนไลน์กับ Facebook Page & Facebook Shop

การลงโฆษณากับ Facebook Ads

การใช้ LINE Official Account (Line OA) ซัพพอร์ทลูกค้า ปิดการขาย และส่งข้อความโปรโมชั่นถึงลูกค้า

เวลา 09.00 – 10.30 น.

การเปิดร้านค้าออนไลน์กับ Facebook Page & Facebook Shop

 • การสร้างเพจและการปรับแต่งเพจ
 • ประเภทของเพจแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
 • ข้อแตกต่างระหว่างโปรไฟล์กับเพจ
 • วิธีแปลงโปรไฟล์เป็นเพจหากธุรกิจของคุณใช้งานโปรไฟล์แทนธุรกิจของคุณ
 • การตั้งชื่อเพจให้ลูกค้าค้นหาเจอง่ายทั้งใน Facebook และ Google
 • การตั้งชื่อผู้ใช้ เพื่อกำหนด URL ให้สั้นสำหรับพิมพ์นามบัตร
 • การลงสินค้าใน Facebook Shop
 • การสร้าง Facebook Messenger Code
 • การใช้รูปโปรไฟล์เพื่อการสร้างแบรนด์
 • ขนาดของรูปภาพปกที่สามารถแสดงได้ดีทั้งบนมือถือและพีซี
 • การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเพจเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่าย และระบบของ Facebook เข้าใจ
 • การใส่คำอธิบายแบบเต็มให้ถูกหลัก SEO
 • การใส่แผนที่ร้านค้า เบอร์โทร อีเมล เว็บไซต์
 • การยืนยันเพจเพื่อให้ได้เครื่องหมายถูกสีเทา
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเพจ
 • การสร้างปุ่มกระตุ้นให้ดำเนินการ
 • การเชื่อมเพจกับ Instagram และ Twitter
 • รู้จักกับ Milestones เพื่อสร้างเหตุการณ์สำคัญสำหรับเพจ
 • การตั้งค่าเท็มเพลตของเพจและแท็บต่างๆ
 • การสร้างส่วนร้านค้า บริการ ข้อเสนอ
 • การสร้างแท็บ FAQ คำถามที่พบบ่อย
 • การดูเพจในมุมมองผู้เยี่ยมชม

————เบรก 15 นาที———–

 • รู้จักกับ Edge Rank วิธีการเลือกโพสต์ของ Facebook ไปแสดงบนฟีดข่าว
 • ขนาดของรูปที่เหมาะสมของการโพสต์
 • เทคนิคการโพสต์ให้คนมีส่วนร่วม
 • การโพสต์เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
 • การตั้งเวลาโพสต์
 • การถ่ายทอดสดบน Facebook Live
 • เครื่องมือผู้ดูแลเพจ
 • การจัดการแอดมินเพจและบทบาทของแอดมินแต่ละประเภท
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของเพจ
 • ศึกษาคู่แข่งด้วยการใช้ “เพจที่ต้องจับตาดู”
 • การกำหนดสกุลเงินและเวลาเพื่อใช้ในการลงโฆษณา
 • การสร้างเพจที่มีหลายสาขาภายใต้เพจหลัก
 • การรายงานเพจที่ซ้ำกับเพจของคุณ
 • การเคลมหมุดของร้านค้าที่ผู้อื่นสร้าง
 • การรวมเพจ
 • การใช้งานแอปพลิเคชัน Facebook Pages Manager
 • การตั้งค่าระยะเวลาในการตอบกลับข้อความ
 • การตอบกลับข้อความอัตโนมัติ
 • การติดตั้ง Messenger BOT ช่วยตอบคำถาม

 

————พักรับประทานอาหารกลางวัน———-

 

เวลา 13.00 – 14.45 น.

Facebook Ads

 • โครงสร้างของโฆษณาบน Facebook
 • การลงโฆษณาตามวัตถุประสงค์ (การรับรู้แบรนด์ การเข้าถึง จำนวนผู้เข้าชม การมีส่วนร่วม จำนวนการติดตั้งแอพ จำนวนการรับชมวิดีโอ การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ข้อความ คอนเวอร์ชั่น การขายสินค้าจากแค็ตตาล็อก และการเยี่ยมชมหน้าร้าน)
 • เทคนิคการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงเพื่อให้โฆษณามีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากรายชื่อที่มีอยู่ และจากผู้ที่เคยไปเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • การใช้งาน Ad Manager เพื่อจัดการโฆษณา
 • การติดตั้ง Pixel และการวัดคอนเวอร์ชั่น
 • การวัดผลการโฆษณา
 • ข้อห้ามและควรระวังในการลงโฆษณา
 • การใช้เครื่องมือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย (Audience Insights)
 • การชำระเงินและการพิมพ์ใบเสร็จค่าโฆษณา

————-เบรก 15 นาที————–

 

เวลา 15.00 – 18.00 น.

 

LINE Official Account (Line OA)

 • ความแตกต่างระหว่าง LINE ส่วนตัวกับ LINE OA สำหรับร้านค้า
 • การสร้าง LINE OA การจองชื่อ และการเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสม
 • การสร้างลิงค์ ปุ่ม หรือ QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน
 • การเพิ่มทีมงานไว้เพื่อช่วยคุยกับลูกค้า
 • การติดตั้งระบบตอบรับแบบอัตโนมัติ ให้ระบบ AI คุยแทนเรา
 • วิธีการส่งข้อความครั้งเดียวไปให้เพื่อนทุกคน การตั้งเวลาส่งข้อความ
 • การโพสต์ข้อความไปยังหน้าไทม์ไลน์ การตั้งเวลาโพสต์
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท เรียน 3 คน จ่าย 2 คน ในราคา 11,800 บาท– รับชำระผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิตแบบจ่ายครั้งเดียว หรือผ่อนชำระ

– ค่าอบรม สัมมนา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (กรณีนิติบุคคล)

– หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ (กรณีนิติบุคคล)

– มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตให้ใช้ 1 คนต่อ 1 เครื่อง

– อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 เบรก (2 วัน)

– ฟรี ที่จอดรถตลอด 2 วัน

– เอกสารประกอบการอบรม

ฟรีโบนัส (มูลค่ามากกว่า 20,000 บาท)

1. เข้าร่วมในกลุ่มลับ Facebook เฉพาะนักเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว

2. Consult แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ ฟรี 1 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. เรียนซ้ำได้ 1 ครั้ง (ชำระเฉพาะค่าอาหารกลางวันและเบรค)

4. ฟรี วิเคราะห์และค้นหาคีย์เวิร์ดสำหรับทำ SEO ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดยอดขายมากที่สุด

5. ให้คำแนะนำในการวางโครงสร้างร้านค้า Lazada, Shopee และ Lnwshop ให้ถูกหลัก SEO เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google

6. ฟรี ขั้นต่ำ 200 Backlinks จากเว็บที่มี DA หรือ DR สูง เพื่อให้ติดอันดับหน้าแรกของ Google

7. ฟรี ติดตั้งระบบ Monitor คู่แข่งและแบรนด์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และให้คำแนะนำในการปรับแต่ง Facebook Page

8. แจกฟรี eBook เกี่ยวกับ SEO, Facebook, Instagram, Digital PR และ Digital Marketing มากกว่า 20 เล่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณหนุ่ย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-0771784

 

หลักสูตร เตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย(อบรมวันที่ 15 ส.ค. 62)

หลักสูตร เตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

หลักสูตร เตรียมพร้อมรับมือการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย

กรณีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละครั้งส่งผลให้เกิด ปัญหากับทาง แผนก/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ในเรื่องของอัตรา ที่ปรับเพิ่ม จะแบบไหนให้ยุติธรรมที่สุด และคุ้มกับจุดต้นทุนขององค์กรที่เพิ่มขึ้น HR ในฐานะผู้ดูแลด้านค่าจ้าง และบุคคลากรขององค์กร ก็ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ / เทคนิค ในการปรับค่าแรงขั้นต่ำไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อพนักงานใหม่ และพนักงานเก่า ขององค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร1.ค่าจ้างขั้นต่ำหมายถึงอะไร ???

2.ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าจ้าง /ข้อกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวกับค่าจ้าง ???

3.ค่าจ้าง กับค่าแรงจูงใจ ต่างกันอย่างไร ???

4.บริษัทรับค่าจ้างไม่ไหว…ไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้ไหม ???

5.การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ กระทบค่าจ้างพนักงานข้อไหนบ้าง ???

6.เทคนิคการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 5 Model มีอะไรบ้าง ???

– Model 1 Traditional

– Model 2 Flat Rate

– Model 3 Compression

– Model 4 Performance Base

– Model 5 Range Salary

7.หากปรับค่าจ้างขั้นต่ำ แล้วโครงสร้างเงินเดือนต้องปรับหรือไม่อย่างไร ???

8.ถาม-ตอบ ปัญหาการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ???

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท 2,900 บาทก่อน Vat จากราคาปกติ 3,900 บาทรวมค่าเอกสาร อาหาร และวุฒิบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: HR DEE SOLUTION
ชื่อผู้ติดต่อ: K.TUK
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0718100

 

เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU(อบรมวันที่ 30 ส.ค. 62)

เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

หลักการและเหตุผลผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรค์หาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีหลักให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามในกรณีนายจ้างฝ่าฝืนรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายได้กำหนด นายจ้าง – ลูกจ้าง ก็จะมีความผิดได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย หรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

2. เพื่อให้ทราบถึงการดำรงรักษาแรงงานที่ดี ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายได้นานๆ หรือนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3. เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – หัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม1. ปัญหาที่ทำให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร..?

• มีคำอธิบายจากบัญหาที่เกิด 9 ประการ

2. การเตรียมเอกสาร- ข้อมูลสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องเตรียมอะไรบ้าง..?

• กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารของนายจ้าง- ของผู้รับมอบอำนาจ- ข้อมูลขององค์กร

3. การนำแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านระบบ MOU. เข้ามาทำงานโดยนายจ้างนำเข้ามาเอง หรือ นำเข้าผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีขั้นตอนของการนำเข้าอย่างไร..?

• มีขั้นตอนและรายระเอียดของการนำเข้า เช่น การติดต่อจัดหางานเขตพื้นที่ – การติดต่อบริษัทนำเข้า- การทำสัญญาจ้าง – การจ่ายค่าจ้าง – ขั้นตอนการนำเข้า – การติดต่อไปยังประเทศต้นทาง – เงื่อนไขการจ้าง – การกำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ – การอบรมที่ศูนย์รับแรกเข้า – การออกวีซ่า – การออกใบอนุญาตทำงาน – การจัดที่พักให้ – การตรวจร่างกาย – การแจ้งนำเข้า – การรายงานตัว – การต่อสัญญาจ้าง

4. การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานในองค์กรจ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

• มีขั้นตอนและรายระเอียดของการตรวจสอบเพื่อการนำเข้า เช่น การตรวจสอบเอกสาร – บัตรประจำตัว – วีซ่า – หนังสือใบอนุญาตทำงาน –การแจ้งออก – เหตุผลที่เปลี่ยนงาน – การทำสัญญาจ้าง – การกำหนดค่าจ้าง – กำหนดค่าสวัสดีการ – การแจ้งเข้าเพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้าง – ค่าใช้จ่ายต่างๆ – การตรวจร่างกาย – การรายงานตัว – การต่อสัญญาจ้าง

5. บทลงโทษ – นายจ้าง – ลูกจ้าง – บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว กรณีทำผิดกฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร.?

• นายจ้าง ไม่แจ้งเข้า – ไม่แจ้งออก – ไม่ทำทะเบียนให้ตรวจ – ให้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต – ให้ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตให้ทำงานใบอนุญาตเป็นชื่อของผู้อื่น

• ลูกจ้าง ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน – ขณะทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตน – ทำงานไม่ตรงใบอนุญาต

• บริษัทนำเข้า นำแรงงานต่างด้าวเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต – ไม่ส่งมอบงานต่อผู้ว่าจ้าง – ไม่ส่งต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง

6. ผู้ที่หลอกลวง- แอบอ้าง ผู้อื่นว่าสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างในประเทศได้หรือหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างได้จะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

7. ผู้ที่สนับสนุนการทำผิดกรณีหลอกลวง – แอบอ้างการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

8. ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบริษัทนำเข้า – จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐของการนำเข้าระบบ MOU. และระบบพิสูจน์สัญชาติ

9. จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านบริษัทรับเหมา Outsource โดยมาจากระบบ MOU. หรือผ่านระบบพิสูจน์สัญชาตินายจ้างทำได้หรือไม่..?

10. ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแรงงาน ไทย พม่า ลาว และกัมพูชา มีอัตราและแตกต่างกันอย่างไร..?

11. ต่างด้าว 3 สัญชาติที่ผ่านระบบ MOU และผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีสิทธิ์ทำงานประเภทอะไรบ้าง.?

12. ต่างด้าว 3 สัญชาติ ขณะทำงานในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงาน ตาม พ.ร.ก. อย่างไร..?

13. ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU ต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายอย่างไร..?

14. หน้าที่ของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าว ขณะปฏิบัติงานและอยู่ในเวลาสัญญาจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร.?

15. การนำแรงงานต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ เข้ามาทำงานกับนายจ้างอย่างถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

16. บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมีความมั่นคง และมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร..?

17. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานกับนายจ้าง (ในภาพรวม) แรงงานชาติใด..? ทำงานถูกใจนายจ้างมากที่สุด

18. แรงงานไทย กับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไร..?

19. กรณีต่างด้าวไปทำงานนอกพื้นที่ –ไปทำงานตามสาขา –ไปตามไซด์งานที่เป็นธุรกิจของนายจ้างทำได้หรือไม่ และเมื่อพบหน่อยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบ ต้องดำเนินงานอย่างไร..?

20. การจ้างแรงงานต่างด้าวขณะปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบมากที่สุด มีอะไร..?

21. นายจ้างจัดที่พักให้ต่างด้าว กรณีต่างด้าวแอบเอาญาติหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมาพักอยู่ด้วย นายจ้าง – ต่างด้าว – ผู้อาศัย – จะมีความผิดอย่างไร..?

22. จ้างแรงงานต่างด้าวให้ – ค่าจ้าง – สวัสดิการ แตกต่างไปจากแรงงานไทยต้องปฏิบัติอย่างไร..?

23. แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวชกต่อยกัน (เป็นกรณีร้ายแรง) นายจ้างเลิกจ้างคนเดียวทำได้หรือไม่. เพราะอะไร..?

24. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบลูกจ้างต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกาย ต้องจัดการ อย่างไร..?

25. ต่างด้าวชุมนุมในเวลางาน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายโบนัสประจำปี- ผู้บริหาร- หัวหน้างาน จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง

26. การออกหนังสือเตือนการทำผิด – หนังสือเลิกจ้าง ให้พี่ไทยหรือต่างด้าวเขียนให้ดี ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือน ให้มีผลต่อการถูกเลิกจ้างและยกขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

27. ลูกจ้างไทย – ต่างด้าว ทำผิดวินัยในการทำงานไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน ผู้บริหาร- หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

28. ในวันหยุดนายจ้างหรือหัวหน้างานให้ต่างด้าวไปทำงานที่บ้านตนเองเพื่อต่อเติมบ้านพักโดยจ่ายค่าจ้างให้ทำได้หรือไม่เพราะอะไร..?

29. การแต่งตั้งแรงงานต่างด้าวเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร

30. กรณีต่างด้าวลางานกลับภูมิลำเนาหลายวันหรือไปเยี่ยมญาตินอกพื้นที่ทำงานต้องแจ้ง ตม.หรือดำเนินการอย่างไร..?

31. การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและสิทธิต่างๆ ที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน ต่างด้าวมีสิทธิอะไรบ้าง..?

32. การกระทำอันไม่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว มีลักษณะของการกระทำอย่างไร..?

33. การสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวมีกรณีใดบ้าง และนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

34. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ที่ประกาศใช้ ปี2562 ที่เพิ่มสิทธิ – สวัสดิการ- ให้กับลูกจ้างทั่วประเทศมีอะไรบ้าง..?

35. นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างต่างด้าวที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

36. สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้เมื่อลูกจ้างออกจากงาน มักจะเอาไปรวมกับค่าจ้าง เพื่อเป็นฐานของค่าจ้าง- ต่อวัน- ต่อเดือน- มีสวัสดิการอะไรบ้าง..?

37. ในกรณีลูกจ้างไทยฟ้องนายจ้าง – แรงงานต่างด้าวฟ้องนายจ้าง – นายจ้างฟ้องลูกจ้าง (กรณีละเมิด) คดีเกิดขึ้นในศาลแรงงาน ผู้บริหารต้องบริหารจัดการและ ต้องเตรียมหมัดเด็ดอย่างไร..? ถึงจะทำให้ชนะคดี

38. คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน ที่ผู้บริหาร – หัวหน้างานควรรู้ มีคดีอะไรบ้าง..?

• ถาม – ตอบ – แนะนำ

• ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาทสมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-191-2509, 062-315-5283

 

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่แข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล(อบรมวันที่ 14 ส.ค. 62)

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่แข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่แข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล

เชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี ที่คุณไม่ควรพลาด เตรียมความพร้อม….สู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่แข่งขันได้ในระดับประเทศและระดับสากล
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อสัมนา

1.Partner สำหรับให้คำแนะนำอย่างตรงจุด เพื่อการเตรียมความพร้อม2.ทราบถึงข้อมูลทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณเดินหน้าอย่างไม่หลงทางและไม่เสียเวลา

3.แลกเปลี่ยนความรู้ อย่างตรงจุดที่คุณสงสัย

4.ทราบถึงมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้แทนที่รู้จริง

5.เข้าถึงเครือข่ายที่จะช่วยให้คุณพัฒนานวัตกรรมได้อย่างตรงจุด

 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
สัมมนาฟรีเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: แผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ชื่อผู้ติดต่อ: อัฐพล พิริยะประกอบ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-036-8417

สร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิตอล ให้ดี ดัง ปังนาน(อบรมวันที่ 17-18 ส.ค. 62)

สร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิตอล ให้ดี ดัง ปังนาน

สร้างธุรกิจ SME ยุคดิจิตอล ให้ดี ดัง ปังนาน

ธนาคารออมสิน ขอเชิญท่านผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าอบรมสัมมนาได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนา SMEs Startup รุ่นใหม่ให้แข็งแกร่ง เสริมสร้างขีดความสามารถ พร้อมตอบสนองต่อธุรกิจ SME ในยุคดิจิตอลได้อย่างเหมาะสม
หัวข้ออบรมสัมมนา
 • การค้นหาไอเดียนวัตกรรมสินค้าแปลงแนวคิดสู่การสร้างสรรค์สินค้า
 • เข้าใจธุรกิจ/ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย/ การบริหารการตลาดและการสร้างแบรนด์
 • ช่องทางการตลาดแห่งอนาคต-การตลาดออนไลน์
 • บัญชีชุดเดียวและภาษีอากร
 • การปรับและวางแผนการผลิตเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันยุค 5G
 • กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนในยุคโลกป่วน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ออราเคิล อินเฟอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: วุฒิชัย รุ่งวิทย์วิทูร
เบอร์โทรศัพท์ : 0863223947