ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ(อบรมวันที่ 24 ก.ค. 62)

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรที่จะทำให้ท่านเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคระห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้ทักษะการขายที่ไม่เป็นรองใคร และนำท่านสู่สายทางนักขายมืออาชีพในอนาคตเน้นเรื่องการนำเสนออย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นการสื่อสารจากนักขายสู่ลูกค้าให้สามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น อย่างมีจิตวิทยาและเทคนิคอย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างกรอบความคิด และทักษะการขาย ของนักขายให้มีทิศทางมากขึ้นมากกว่าการมีความรู้ในตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ลูกค้าให้สามารถปรับวิธีการขาย ให้สามารถขายให้ตรงกับลูกค้ามากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มทักษะการขายโดยผ่านกิจกรรมในหลักสูตร และได้รู้จักปรุงปรับเทคนิคการขาย ให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. การพัฒนาตนเองสู่การเป็นยอดนักขายมืออาชีพ2. 9 ขั้นตอน สู่ความสำเร็จของอาชีพนักขาย

3. 10 นักขายที่โดดเด่นเป็นอย่างไร พัฒนาอย่างไร

4. สร้างกระบวนการนักขายแบบมืออาชีพ

5. ขั้นตอนการขายให้เข้าถึงลูกค้าแบบมืออาชีพ

6. หลักการสำคัญถึงการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

7. เทคนิคการเสนอขายให้ประสบผลสำเร็จแบบ FAB

8. สิ่งที่จะเจอในการขาย ปัญหามาตราฐานและวิธีแก้ไขปัญหา

9. กฎของเป้าหมาย สู่ความสำเร็จ

10. กำลังใจในการสร้างความสำเร็จในการขาย

11. เทคนิคการสร้าง Mindset sales

– จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ

– เทคนิคจิตวิทยาการเปิดการขาย

– อ่านลูกค้าจาก จริต 6

– กลยุทธการใช้คำถาม

12. สุดยอดเทคนิคการปิดการขายแบบมืออาชีพ

– ปัญหาการปิดการขายแบบให้คำปรึกษา

– เทคนิคการปิดการขาย

– การวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย

13. workshop กิจกรรมการขายแบบมืออาชีพ

 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500 บาท อัตราค่าบริการ : 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)สำรองที่นั่งภายในวันที่ 14/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พราว
เบอร์โทรศัพท์ : 0922633989