หลักสูตร “ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้”(อบรมวันที่ 29 มิ.ย. 62)

หลักสูตร “ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้”

👉 ศูนย์ฝึกอบรม โครงการปรับโครงสร้างหนี้ บจ.กฎหมายสติและวิชิต
👉 เปิดอบรมหลักสูตร “ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 5”
👉 รายละเอียดหลักสูตร : https://bit.ly/2VlJPO8
👉 สมัครอบรม : https://forms.gle/a7rBXV9ePg9pf19v8

 

วันที่ : 29/06/2019

ราคา : 5000

การติดต่อ : นางสาวประภาพร โต๊ะหลงหมาด / บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด / 0892238426

Email : satilaw.training@gmail.com