การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)(อบรมวันที่ 26 ก.ค. 62)

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)

เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน และยังเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของทั้งองค์กรและบุคลากร เพราะผู้ที่สามารถนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้การสื่อสารนั้นๆ ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้การนำเสนอที่ดีของบุคลากรยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย     หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความสำคัญของการนำเสนองานและการกำหนดเป้าหมายก่อนการนำเสนองาน•สืบค้นศักยภาพที่เป็นประโยชน์ของผู้นำเสนองาน

•การรับรู้ และการเรียนรู้ของสมองที่ช่วยสร้างการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

•การเตรียมการนำเสนอ

-การเตรียมข้อมูลในการนำเสนองาน (บทนำ เนื้อหา สรุป)

-การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนองาน (Power point, Flip chart ฯลฯ)

-เอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนองาน

•เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

-การเปิดการนำเสนองานอย่างไรให้จูงใจผู้ฟัง (Powerful Opening)

-การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนองาน

-การใช้น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนองานในบริบทต่างๆ

-คำพูดที่สร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน

-บุคลิกภาพและภาษากายของผู้นำเสนองานมืออาชีพ

-เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้ดูมือโปร ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า

-เทคนิคการสรุปจบอย่างมืออาชีพ

•การจัดการความกังวล การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน

•ฝึกการนำเสนองาน และรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายบุคคล

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท อัตราค่าอบรมท่านละ 5,900 บาท + VAT 413 รวม 6,313 บาท(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: พรอซเพอร์ 88 จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: อทิตยา คิดเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9644262