โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก(อบรมวันที่ 18 ก.ค. 62)

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) - สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก

ในการจัดอบรมในครั้งนี้จะมีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายในแต่ละเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) และสามารถสร้างพันธมิตรทางการค้าในแต่ภูมิภาคหรือจังหวัด1.เพื่อสร้างการรับรู้และการตื่นตัวของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจส่งออก

2.เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจส่งออก และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสินค้าสำหรับส่งออก

3.เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้ายการส่งออกแก่ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

4.เพื่อสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • 18 กรกฎาคม 2562  โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ – กระบี่  ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่
  • 17 มิถุนายน 2562    โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ – ราชบุรี โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
สัมมนาฟรีเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0859172493