เรียนแบบจับมือทำใกล้ชิด ตัวต่อตัว ..เทคนิคการสร้างรายงานให้ปัง อย่างมืออาชีพ จัดที่จ.สมุทรปราการ (อบรมวันที่ 17 ก.ค. 62)

เรียนแบบจับมือทำใกล้ชิด ตัวต่อตัว ..เทคนิคการสร้างรายงานให้ปัง อย่างมืออาชีพ จัดที่จ.สมุทรปราการ (วันที่ 17 กรกฎาคม 2562)

หัวข้อหลักสูตร
1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel
2. แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ
3. การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ
4. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ
5. การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน
6. การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO
7. การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge
8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย
9. การสร้างรายงานแบบ Graph Dynamic Range
10. การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน
11. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

แถมฟรี!! โปรแกรมระบบฝึกอบรม และ โปรแกรมรวบรวมรายงานด้านการบริหารงานบุคคลที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การบริหารงานบุคคลกว่า 15 ปี

อบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ The Color Living จ.สมุทรปราการ
วิทยาก อ.ธนบดี บัวแก้ว

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ คุณ ตุ๊ก เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ 17/07/2019

ราคา : 2500

 การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com