อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA”(อบรมวันที่ 24 มิ.ย. 62)

อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA”

ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ คือการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญรวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าและการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศจากภาครัฐและเอกชน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางการค้า (Train the Trainers by NEA) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการค้ากับผู้ประกอบการระดับต่าง ๆ และกระจายองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศไปสู่ท้องถิ่น
หัวข้ออบรมสัมมนา

24 มิถุนายน  2562ช่วงเช้า

– เติมความรู้การตลาด “เรื่องเยอะ” ไม่ใช่ “เรื่องใหญ่”

– เทคนิคพิชิตตลาดด้วย Big Data

– วางแผนการตลาดง่าย ๆ ด้วย Online Platform

ช่วงบ่าย

– Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้

25 มิถุนายน  2562

ช่วงเช้า

– ความรู้หัวข้อ “แผนธุรกิจ”….กำหนดทิศทางสู่ความสำเร็จ

– เอกสารส่งออก…แค่แม่นยำก็ทำได้

ช่วงบ่าย

– Workshop รู้และเข้าใจไม่พอ ต้องบอกต่อได้

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
0
เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: NEA / บ.แพลนมีเดีย
ชื่อผู้ติดต่อ: บ.แพลนมีเดีย
เบอร์โทรศัพท์ : 0918844982