พื้นฐานการทำชิ้นงานไฟเบอร์กลาส Hand Lay uo(อบรมวันที่ 11 มิ.ย. 62)

พื้นฐานการทำชิ้นงานไฟเบอร์กลาส Hand Lay uo

รายละเอียด

สมาคมไทยคอมโพสิท ร่วมกับ บริษัท คอนกรีต คอมโพสิท จำกัด จัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “การผลิตไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธี Hand Lay Up” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.—16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการไฟเบอร์กลาส ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าใจพื้นฐานของการผลิตงานไฟเบอร์กลาส ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยท่านจะได้ลงมือปฏิบัติงานทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำตลอดการฝึกอบรม

วันที่

06/11/2019

ราคา

3000

การติดต่อ

สมาคมไทยคอมพสิท 02-7135033

Email

thaicomposites@gmail.com