การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา : เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.)

1. แนวคิดการจัดการกระบวนการและการคิดอย่างเป็นระบบ

2. ทาความเข้าใจในเรื่องของปัญหา และสาเหตุรากเหง้า

3. การกำหนดปัญหา และเจาะจงปัญหาโดยการใช้ Check sheet และ Pareto

4. การค้นหาสาเหตุเบื้องต้นด้วยวิธีการ Change Point Management

5. การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา

6. การระดมสมอง

7. เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา

•Cause and Effect Analysis (CE analysis)

•Why-Why Analysis

8. การทดสอบสาเหตุของปัญหา

•Histogram

•แผนภาพการกระจาย

9. A3 Problem Solving Process

10. การตัดสินใจบนพื้นฐานที่แท้จริง (Management by Fact)

11. การกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้าแบบถาวร (Permanent Corrective Action)

12. Workshop

 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ : 0896060444