อบรมฟรี Modern Marketing Management 4.0 (การจัดการด้านการตลาดในยุค 4.0)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Modern Marketing Management 4.0 (การจัดการด้านการตลาดในยุค 4.0)

ณ ห้องประชุม North Wing สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

***ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร***

1.ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล

(โปรดกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/yWbiiO74OlKMJFMy1)

2.ต้องสมัคร SME CONNEXT

เมื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว สามารถกดที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Modern Marketing Management 4.0

“สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด” ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกรณีมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

** เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมทาง E-mail **

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ (กรณีเป็นเอกสาร) E-mail: vdatponmart@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณวิยะดา
เบอร์โทรศัพท์ : 0816439120,06183217