UP TO DATE กฎหมายแรงงานใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้!! (อบรมวันที่ 10 มิ.ย. 62)

UP TO DATE กฎหมายแรงงานใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้!

  1. UP TO DATE กฎหมายแรงงานใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้!! อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กฎหมายแรงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชนฺ์ให้กับลูกจ้างกว่า 9 ล้าน 5 แสนคน
คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง ?

1. ค่าตอบแทนคืออะไร ? ทำไม่ต้องกำหนดเพิ่ม
2. การย้ายสาขา ลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปก็ได้จริงหรือ ?
3. พ่อยกบริษัทให้ลูกบริหารต่อ ต้องให้ลูกจ้างยินยอมจริงหรือ ?
4. การลาไปกิจธุระส่วนตัว ได้ประโยชน์ส่วนตัว ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ?
5. การลาไปตรวจครรภ์รวมในลาคลอด 98 วัน เอา 8 วันมาจากไหน ?
6. นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าใด ?
7. การจัดให้เกษียณ จะจ้างต่อหลังเกษียณแบบไหน จึงจะดีกว่า ?

• ในภาคปฏิบัติจริง ๆ แต่ละกรณีนายจ้างจะทำอย่างไร ?
• เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก
• จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร ?

ทุกคำถาม มีคำตอบ มีตัวอย่างให้ดูแล้ว
ในการสัมมนาหลักสูตรนี้

เนื้อหาหลักการสัมมนา
1. การเกษียณกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ไม่กำหนดได้ไหม ?
2. การเกษียณต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?
3. การจ้างงานต่อหลังเกษียณ ทำอย่างไรจึงจะดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ?
4. ทำงานไม่ดี ไม่อยากรอเกษียณ จะทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย ?
5. การเตรียมรับมือก่อนวันเกษียณที่ดีต้องจัดการอย่างไร ?
6. ไม่ต้องส่งข้อบังคับการทำงานให้แรงงานแล้ว จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหาย ?
7. นักศึกษามาหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน จะจ่ายค่าจ้างเป็นชั่วโมงได้หรือไม่ ?
8. ลากิจที่ควรได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?
9. ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอด ที่ดีควรจะจัดการอย่างไร ?
10. การย้ายสาขา ลูกจ้างไม่ไป นายจ้างจะทำอย่างไร ?
11. พ่อตา ยกบริษัทให้ลูกเขยบริหารต่อ ลูกจ้างไม่ยอมอยู่กับลูกเขยได้ไหม ?
12. ค่าตอบแทน คืออะไร นายจ้างต้องทำอะไรบ้าง ?
13. ค่าชดเชย นายจ้างต้องนำเงินมารวมคำนวณด้วย จ่ายเพิ่มเป็นล้าน ดูตรงไหน ?
14. ตัวอย่างการจ่ายสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำอย่างไร ?
15. ตัวอย่างนายจ้างทำผิดกฎหมาย ผลเสียหายตามเป็นล้านเพราะอะไร ?

สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง
โดยวิทยากรอารมณ์ดี
อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่อบรม โรงแรม วินเซอร์ สุขุมวิท กทม

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ได้ทุกวัน

วันที่ 10/06/2019

ราคา2900

การติดต่อ 087-0718100 คุณตุ๊ก

Email hrdeesolution@gmail.com