เจาะลึกการเขียนสัญญาจ้าง ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดี (อบรมวันที่ 13 พ.ค. 62)

เจาะลึกการเขียนสัญญาจ้าง ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดี อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หลักการและเหตุผล
การเขียนสัญญาจ้าง – เขียนระเบียบปฏิบัติ – ประกาศ – คำสั่งต่างๆ ที่รัดกุม และป้องกันความเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างนำไปฟ้องร้องต่อศาลให้นายจ้างต้องแพ้คดี มีวิธีหลักการเขียนที่ดีอย่างไร เรามีตัวอย่างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบายทุกข้อ เกี่ยวกับการเขียนสัญญาจ้าง – ระเบียบปฏิบัติ – ประกาศ – คำสั่ง – หนังสือเตือน -หนังกล่าวโทษ -หนังสือเลิกจ้าง ผู้บริหารหรือ HR.เขียนอย่างไร.? ถึงจะควบคุมและให้มีผลทางกฎหมาย

หัวข้อการอบรม

I หมวดการเขียนสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลา

2. สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

3. สัญญาจ้างรถรับ – ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

4. สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

5. สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง

II หมวดการเขียนระเบียบปฏิบัติ

6.ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน

7. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

8. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

9. ระเบียบปฏิบัติการเข้า – ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

10. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ – ส่ง ผู้บริหาร

11. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

12. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

13. ระเบียบปฏิบัติการให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

14. ระเบียบปฏิบัติการลางาน

15. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัย กรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองานเลี้ยงปีใหม่

16. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย

II หมวดการออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

17. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

18. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

19. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ

III หมวดการออกหนังสือการกล่าวโทษ

20. การออกหนังสือเตือน

21. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับหนังสือเตือน

22. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

23. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

24. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

25. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

26. การออกหนังสือเลิกจ้าง

27. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงผู้บริหาร หรือ HR.พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร

• ยกตัวอย่าง การสอบสวนผู้ทำผิด – การสอบสวนหัวหน้างาน – การประเมินความเสียหาย – พิจารณากำหนดโทษ – อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ – ผิดข้อบังคับฯ – ผิดกฎหมายแรงงาน

• ถาม – ตอบ – แนะนำ

กำหนดการวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมไอบิส นานา

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 และอดีตผู้พิพากษาสมทบ และ ผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลางมากกว่า 9 ปี

พิเศษสุด !! แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง ระเบียบปฎิบัติ ประกาศคำสั่ง ฯ พร้อมคำอธิบายทุกข้อ เขียนตามนี้ไม่แพ้คดีล้าน %

วันที่

13/05/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com