หลักสูตร “AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ ที่ปราดเปรียวและทรงพลังในยุคดิจิตัล โปรโมชั่น สมัคร 1 ท่านฟรี 1 ท่าน

หัวข้อการอบรม
1. Agile OKRs แนวคิดที่ตอบโจทย์ให้เราอยู่รอดได้ในยุค Disruption และ Transformation
2. ทำไมต้องใช้ OKRs แล้วทำไมต้อง Agile OKRs มันมีประโยชน์ต่อองค์การเหมือนต่างกันอย่างไร
3. OKRs การวัดผลการทำงานของบริษัทยุคใหม่ เช่น Google
4. เปรียบเทียบแนวทางการใช้ KPI และ OKRs ที่ต่างกรรม และต่างวาระ
5. การทำงานในแบบ Waterfall กำลังจะหมดไปแต่แทนที่ด้วย Agility
6. Agile กับ Scrum คือแนวคิดการทำงานคนยุคดิจิตัล
7. แค่ OKRs คงไม่พอ เพราะยุคนี้ต้อง Agile OKRs แล้ว
8. การตรวจสอบวัฒนธรรมองค์การ และแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การกำหนด Agile OKRs
6. การสร้าง One Direction: ทุกคนทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วย Agile OKRs
6. การสร้าง Passion และ Aspiration และ การ Focus งาน ด้วย Agile OKRs
7. การสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลแบบให้พนักงานมีความสุขแบบ Agile OKRs
8. แนวทางการกำหนด Agile Objective ด้วย Mission, Vision ที่มีเป้าหมายเชิงคุณค่าแบบ “RINEN”
9. การกำหนด Setting Goal or Objective ที่ทรงพลังด้วยหลัก Coaching
10. การกำหนด Key Result ของแต่ละเป้าหมายด้วยหลัก SMART
11. การทำ To do list เพื่อเป็น Action Plan ด้วยหลัก VECF (Valid, Easy, Convenient and Fast) by Dr.Kriss
12.การสื่อสาร Agile OKRs สู่ทั่วทั้งองค์การด้วยแนวคิด CFR ของ John Doerr
13. สรุป และเสนอแนะ รวมถึง ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วันที่

27/05/2019

ราคา

4900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com