สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่ 4(อบรมวันที่ 27 พ.ค. 62)

สัมมนาฟรี หัวข้อ Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business สำนักงานไร้กระดาษยุค 4.0 ครั้งที่ 4

เมื่อประเทศไทยอยู่ในยุค 4.0 ภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เราจะเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “Prepare for 4.0 Going Paperless for your Business” ครั้งที่ 4 WOLF ร่วมกับ MICROSOFT (THAILAND)

บรรยายโดย คุณไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์ ผู้เชียวชาญการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Paperless หรือ Workflow ให้แก่องค์กรชั้นนำ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวงการ ไอที เคยผ่านงานบริษัท ไอทีระดับโลก เช่น Microsoft และ HP

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 – 12.00 น.

Microsoft (Thailand) อาคาร CRC Tower, All Seasons Place ชั้น 38 ห้องประชุม MPR 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คุณได้รู้ถึงกระบวนการทำงานและรู้จัก Workflow Application มากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการทำงานในรูปแบบ Paperless ที่จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ลดความผิดพลาด สร้างผลกำไรให้มากขึ้น

พิเศษ!! ผู้ร่วมสัมมนาได้สิทธิ์ใช้งาน Wolf Approve ฟรี!! 1 เดือน

**ลงทะเบียนจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น**