หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย”

อบรมครูปฐมวัย STEM STREAM และ ดนตรี ผ่านกิจกรรมสนุกๆ พร้อมทั้งเทคนิคที่จะเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้ลูกน้อย และนักเรียนในระดับอนุบาล กับวิทยากรผู้มากความสามารถและมากประสบการณ์

พบกันในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เวลา 9.00-16.00 น.

เนื้อหาคร่าวๆ ในการอบรม
>> ความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
>> เทคนิคการจัดกิจกรรม STEM Education สำหรับเด็กปฐมวัย
>> กิจกรรมบูรณาการ STREAM สำหรับเด็กปฐมวัย
– ทดลอง “แหล่งกำเนิดเสียง”
– สร้างสรรค์ “เครื่องดนตรีมหัศจรรย์”
>> เทคนิคการจัดกิจกรรมโดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว
– ร้อง เล่น “เครื่องดนตรีมหัศจรรย์”
– การเล่าเรื่องราวแสนสนุก

สมัครอบรมและสอบถามเพิ่มเติมที่
086-330-9293 คุณปลา
Line Official : @etctraining
ค่าลงทะเบียน 1,490 บาท/ท่าน