หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย”(อบรมวันที่ 20 เม.ย. 62)

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดกิจกรรม STREAM และดนตรีกับการเคลื่อนไหว เพื่อเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้เด็กปฐมวัย”

อบรมครูปฐมวัย STEM STREAM และ ดนตรี ผ่านกิจกรรมสนุกๆ พร้อมทั้งเทคนิคที่จะเสริมสร้าง EQ และ IQ ให้ลูกน้อย และนักเรียนในระดับอนุบาล กับวิทยากรผู้มากความสามารถและมากประสบการณ์

พบกันในวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
เวลา 9.00-16.00 น.

เนื้อหาคร่าวๆ ในการอบรม
>> ความฉลาดทางปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
>> เทคนิคการจัดกิจกรรม STEM Education สำหรับเด็กปฐมวัย
>> กิจกรรมบูรณาการ STREAM สำหรับเด็กปฐมวัย
– ทดลอง “แหล่งกำเนิดเสียง”
– สร้างสรรค์ “เครื่องดนตรีมหัศจรรย์”
>> เทคนิคการจัดกิจกรรมโดยใช้ดนตรีและการเคลื่อนไหว
– ร้อง เล่น “เครื่องดนตรีมหัศจรรย์”
– การเล่าเรื่องราวแสนสนุก

สมัครอบรมและสอบถามเพิ่มเติมที่
086-330-9293 คุณปลา
Line Official : @etctraining
ค่าลงทะเบียน 1,490 บาท/ท่าน