เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique

เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique
วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (1 วัน)

Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
Promotion สมัคร 3 ท่านเข้าฟรี 1 ท่านทันที
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หลักการและเหตุผล
ลายเซ็นเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ค่อยมีความสำคัญหรือไม่ค่อยมีผลอะไรกับชีวิตและการทำงาน จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับลายเซ็นมากนัก แต่ความเป็นจริงแล้วลายเซ็นที่เราเซ็นด้วยลายเส้นในรูปแบบต่างๆนั้นมีความสำคัญกับชีวิตและการทำงานที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะลายเซ็นเป็นการบ่งบอกถึงคำพูดที่อยู่ในใจ ถึงนิสัย พฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงระบบความคิด ความมีวิสัยทัศน์ของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดี ถ้าลายเซ็น ลายเส้นดี ย่อมส่งผลถึงในด้านดี มีความพร้อม สะท้อนถึงศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคคลนั้น ถ้าลายเซ็น ลายเส้นไม่ดี ย่อมส่งผลในด้านลบเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายสรรหา หรือคัดสรรบุคลากรหรือผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์
มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ เรียนรู้ ศาสตร์การวิเคราะห์ ลายเซ็น รูปแบบลายเซ็นที่เหมาะสมกับการคัดสรรบุคลากรให้ตรงตามศักยภาพ ความสามารถ ในตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อนที่จะสรรหาพนักงานเข้าทำงานในองค์กร ให้ได้ตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสม คัดเลือกพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กร รวมถึง การปรับเปลี่ยนแก้ลายเซ็น แก้พฤติกรรมให้ถูกต้อง ถูกใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับชีวิตและการทำงานของตนเองด้วยในเวลาเดียวกัน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)
09.00 – 12.00 น.
1) กระบวนการทัศน์ในยุคธุรกิจที่มีผลต่อทรัพยากรบุคคล (HR)
2) Competency Concept กับการการคัดสรรบุคลากร
3) เทคนิคการคัดสรรบุคลากร (Selection)
Workshop : Selection Problem
4) การคัดสรรด้วยหลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (D – I – S – C)
5) แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา (จิตวิทยา + ตรรกะ)
(Psychologiora Power) –> 9 ลักษณะ
6) เจาะลึก : ลักษณะลายมือเขียนกับลักษณะงาน
7) เจาะลึก : ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
13.00 – 16.00 น.
1) ความสำคัญของลายเส้นที่มีผลต่อลายเซ็น
2) รูปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลที่มีผลต่อการทำงาน
3) ลายเซ็นที่สมบูรณ์แบบอัจฉริยะ
4) โครงสร้างลายเซ็นที่ดี
5) ลักษณะลายเซ็นของแต่ละสายงานในการคัดสรรบุคลากร
6) รูปแบบลายเซ็นคนดัง เซเลป และลายเซ็นที่ประสบความสำเร็จ
7) ปรับเปลี่ยน ออกแบบ และแก้ไขลายเซ็น
8) การคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น
Workshop : ฝึกการใช้แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา : Case Study
วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
– การบรรยาย การระดมความคิดเห็น ตลอดจนการทำ Workshop รูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) จากการทำงานจริง สรุป, ถาม-ตอบ
ผู้เข้าฝึกอบรม : หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับที่ต้องมีการคัดสรร และคัดเลือกบุคลากร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR)

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter