Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร The Art of Negotiation and Persuasion for Sales (ศิลปะการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย)

1.เรียนรู้หลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

2.เรียนรู้หลักในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จในการติดต่อกับลูกค้า

3.เพื่อสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

4.เรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆ ในการถามเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าและคู่เจรจา

5.เพิ่มโอกาสของความสำเร็จในอาชีพงานขายและเจรจาต่อรอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง          ท่านจะได้รับเทคนิคต่างๆ ในการเปิดใจ โน้มน้าวใจ เจรจาต่อรองกับลูกค้าก่อนการขายสินค้าและการให้บริการ

2. หลักในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการโน้มน้าวใจลูกค้า “ชักชวนให้เห็นดีเห็นงามหรือให้โอนอ่อนตาม” ให้ประสบความสำเร็จ

3. เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการโน้มน้าวใจคู่เจรจาเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ด้วยการหักล้างสิ่งที่เสียด้วยเป็นประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

4. การหาประเด็นที่ใช้ในการโน้มน้าวใจเพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงการหาประเด็นที่เหมาะสมในการโน้มน้าวใจ ผลดี ผลเสียของคู่เจรจาและตอบอย่างไรให้เป็นเรื่องเล็กน้อย เพื่อสร้างความสำเร็จในการขาย

5. หลักในการเจรจาต่อรอง

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลักในการเจรจาต่อรองนั่นคือ “การแก้ไขข้อขัดแย้ระหว่าง 2 ฝ่ายหรือมากกว่า เพื่อให้เกิดความยินยอมและความเข้าใจที่ตรงกัน นำไปสู่ทางออกอันเป็นที่น่าปรารถนา เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม”

6. เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองในแบบต่างๆ 4 รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ชนะ : ชนะ, ชนะ : แพ้, ชนะ : แพ้, แพ้ : แพ้

7. เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง

ท่านจะได้เทคนิคในการล้วงข้อมูลของคู่แข่งเจรจาต่อรอง เริ่มขบวน เจรจาต่อรองตั้งแต่ก่อนการเจรจา ระหว่างเจรจาจนถึงการปิดเจรจา

8. เทคนิคการต่อรองไม่ให้หลังชนฝา

ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการเจรจาอย่างไร? ไม่ให้หลังชนฝา

9. Workshop “เทคนิคการล้วงข้อมูลของคู่เจรจาต่อรอง”

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,800.00 บาท 6800 (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: ชญานิน (แนน)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5592146 ต่อ 109