สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด ๔.๐ (SMEs & OTOP Transformation)

โอกาสเดียวสำหรับผู้ประกอบการOTOP SMEs ที่จะค้นหามุมคลิ๊ก พริกธุรกิจพร้อมสู่ยุค 4.0 ถ้าคุณพร้อมจะเป็นผู้นำธุรกิจ และการตลาด ก้าวไปกับเราสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับความท้าทายของโลกธุรกิจยุคใหม่
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • เรียนรู้แนวทางการจัดการธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด
  • เพิ่มพูลทักษะ และฝึกปฎิบัติค้นหาโมเดลธุรกิจ เฉพาะตัวให้ก้าวทันโลกยุค 4.0
  • โอกาสได้รับเลืกเข้าสู่ค่ายสร้างสรรค์ปั้นโทเดลธุรกิจ เพื่อทดสอบตลาด ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ฟรี
  • ประกวดสุดยอดโมเดลธุรกิจพร้อมสนับสนุนยกระดับชุมชนเพื่อความยั่งยืน ไม่เกิน100,000 บาท
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • Otop และ SMEs ทุกประเภท (ผลิต การค้า บริการ) ทั่วทุกภูมิภาค
  • ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีเป้าชัด มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำจริง
  • พร้อม พริก ธุรกิจสู่ยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
ชื่อผู้ติดต่อ: ธยาภัทร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-4000 ต่อ 7204