หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HORENSO

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

หัวข้อการอบรมสัมมนา
1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
2. วัน เวลา เป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
4. 3 เสาหลัก HORENSO
– Houkouku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
– Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
– Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
5. หัวใจสำคัญของ HORENSO
– ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
6. การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จยั่งยืน

รูปแบบการอบรม
• บรรยาย 40 %
• Workshop กรณีศึกษา การนำเสนอ 60%

!! Promotion !! สมัครเข้าอบรมครบ 3ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 089-7737091 (คุณพลอย)
E-mail : hrdcentertraining@gmail.com