รอบพิเศษ เปิดอบรมหลักสูตร First Aid-Basic Life Support version 2015 สำรอง 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,500.- เท่านั้น !!!!

อบรมวันที่ 16 มี.ค. 2562

เปิดรอบพิเศษวันที่ 16 มีนาคม 62 พร้อมรับส่วนลดทันทีเมื่อสมัคร 4 ท่านเหลือเพียงท่านละ 2,500 บาเท่านั้น
บรรยายโดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
** (เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง !!!

หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป ( Survey-Casualty Assessment )
3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม ( Shock coma and Fainting )
4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )
5. การตกเลือดและการห้ามเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding )
• ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม ( Control bleeding with Bandage Practice )
• การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )

6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล ( Muscle Joint and Bone injury )
• ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound )
• ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก ( Splint and Taping for fracture of bone Practice )
7. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก ( Burn – Electrical injury )
8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม( Chemical burn –Poison-Foreign body )
9. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม ( Lifting and Moving casualty )
• ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support

1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of Heart failure )
2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )
3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )
4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )
5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )
6. สรุป คำถามและคำตอบ

รูปแบบการอบรม: บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ ,ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน

สำรองที่นั่งได้ที่ คุณจิ๋ว Tel. 089 606 0444, 090 645 0992
Line : hrdzenter
http://www.hrdzenter.com, e-mail : jiw473@gmail.comhrdzenter@gmail.com
http://www.facebook.com/hrdzenter1