The Professional Training Officer that Organization Need การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

ห้ามพลาด +++ หลักสูตรสำหรับฝ่ายฝึกอบรม >> The Professional Training Officer that Organization Need การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

อบรมวันที่ 13 มี.ค. 2019

หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

ฝ่ายฝึกอบรม ไม่ควรพลาดหลักสูตร นี้ !!!

The Professional Training Officer that Organization Need
การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

พบกันวันที่ 13 มีนาคม 2562 นี้ หลักสูตรเฉพาะ ฺBy HRDZENTER
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานา **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

โดยท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา สมัครวันนี้ ** แถมฟรี การวิเคราะห์ลายเซ็นให้กับผู้เข้าสัมมนา เน้น รายบุคคล รอบเดียวเท่านั้น !!!! รับจำนวนจำกัด **

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม
1. ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาระบบที่จำเป็นในการ วางแผนพัฒนาบุคลากร
2. สามารถนำหลักการแนวคิด วิธีการของการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไปใช้ใน เชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เข้าใจในกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมที่องค์กรต้องการได้อย่างเป็นมืออาชีพ

หัวข้อบรรยาย
• HRD จะดีได้ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา ต้องโดนใจ
• คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?
Workshop : ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม
• ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร
• การวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• วงจรการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
• การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม
• การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา
• การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา
• การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)
• การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”
• การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)
• การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา
• ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map
• การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร
• Workshop : การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม
• สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กรในฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

บริษัทศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด (Hrdzenter)
รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
http://www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , http://www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

วันที่

03/13/2019

ราคา

3900