ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หลักสูตรเฉพาะ)

By Hrdzenter

อบรมวันที่ 14 มี.ค. 2019

อบรมวันที่ 14 มี.ค. 2019

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
Module 1 ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
o หลักการสำคัญและบทบาทของประกันสังคม
o พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558
o พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
o กองทุนประกันสังคม
o กองทุนเงินทดแทน
Module 2 ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคลธรรมดา
o ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8 ประเภท
o การหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
o การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
1. Lecture 40%
2. Workshop/Role Playing / Case Study 60%

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444, Line : hrdzenter
http://www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , jiw473@gmail.com
http://www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

วันที่

03/14/2019

ราคา

3900