หลักสูตร สร้างนักธุรกิจมือใหม่ (Entrepreneurs Start Up) ปี 2562 กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ WELLNESS”

รายละเอียด

อุตสาหกรรมสุขภาพ ซึ่งเรียกว่า WELLNESS INDUSTRY ปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาลเป็น MEGA TREND ในปัจจุบันและอนาคต และวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้รับทราบข้อมูลเป็นกลุ่มแรกๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม WELLNESS ทำไมเราต้องรู้? เรารู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น? เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น? คำถามคือหากข้อมูลธุรกิจ WELLNESS ที่เราได้รับรู้นี้มันจะกลับมาทำให้เราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราในอนาคต เราควรจะรู้ข้อมูลของอุตสาหกรรมนี้ไหมครับว่ามันจะสร้างมูลค่าในการเริ่มต้นธุรกิจ WELLNESS ให้เราอย่างไร

วันที่

02/25/2019