หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HORENSO (อบรมวันที่ 15/03/2019)

หลักสูตร First Aid-Basic Life Support version 2015 อบรมวันที่ 16 มี.ค. 2562

หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ อบรมวันที่ 13 มี.ค. 2019

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อบรมวันที่ 14 มี.ค. 2019

เลขานุการผู้บริหาร 99

หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ และเทคนิคการบริหารการประชุม อบรมวันที่ 25 มี.ค. 62

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร

สัมมนาหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 และบริหารการประชุม ครบวงจร อบรมวันที่ 25 มี.ค. 62

หลักสูตร สร้างนักธุรกิจมือใหม่ (Entrepreneurs Start Up) ปี 2562 กิจกรรม “เสริมสร้างความรู้พื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ WELLNESS”

หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ Work Flow Management อบรมวันที่ 12/03/2019

เจาะลึกประเด็นภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ อบรมวันที่ 23 มี.ค. 2019

หลักสูตร กฎหมายแรงงานและประกันสังคมสำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ อบรมวันที่ 25 ก.พ. 2019