หลักสูตร First Aid CPR and AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ

หัวข้อการอบรม
1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล
2. การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป
3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม
4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล
5. การตกเลือดและการห้ามเลือด
• ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม
• การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา
6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล
• ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด
• ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก
7. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม
9. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (CPR and AED)

1. การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
2. ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต
3. การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก
4. ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต
5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์
6. สรุป คำถามและคำตอบ

วันที่

02/27/2019

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณอิศราภรณ์ (พลอย) โทร. 089-7737091

Email

hrdcentertraining@gmail.com