เจาะลึก การลดคน การเลิกจ้าง การจ้างคนใหม่ ให้ได้ผลงานคุ้มค่าอย่างมืออาชีพ

เพราะปี 2562 การจ้างงานจะปรับตัวมากขึ้น
• คนดี คนเก่ง จะถูกวัดฝีมือว่าเก่งจริงหรือไม่ ?
• คนผลงานต่ำ จะถูกปรับออก
• จะจ้างมืออาชีพมาทำงานแทนคนประจำ
• คนสูงอายุ เงินเดือนสูง จะถูกปรับออก
• ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจะไปฟ้องศาล
เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ท่านนายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ทุกด้าน ต้องเข้าฟังการสัมมนาเรื่องนี้

โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ สมัคร 3 ท่านจ่ายเพียง 2 ท่าน(จากราคาปกติ)

แถมฟรี…
1. ตัวอย่างหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง
2. ตัวอย่างใบประเมินผลงาน เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่งให้ทำงานได้ผลคุ้มค่าจ้าง

หัวข้อหลักการสัมมนา

การเลิกจ้างที่นายจ้างต้องทำให้ถูกฎหมายและรัดกุม ไม่แพ้คดี
1. เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน
2. เลิกจ้างก่อนหมดสัญญาจ้าง
3. เลิกจ้างเพราะทำงานไม่ได้เป้าหมาย
4. เลิกจ้างเพราะลาป่วยบ่อย
5. เลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจไม่ดี ต้องลดคน ลดงาน
6. เลิกจ้างเพราะทำงานกับคนอื่นไม่ได้
7. พยาน หลักฐานที่ต้องมีให้ชัดเจน ก่อนการเลิกจ้าง
8. การเขียนหนังสือเลิกจ้างให้รัดกุม
9. บันทึกการเลิกจ้างไม่ให้ฟ้องบริษัทฯ ภายหลัง

การจ้างคนใหม่ให้ได้ผลงานคุ้มค่า
10. วิธีการจ้างคนใหม่ ให้เห็นผลงานคุ้มค่า
11. การวัดผลงาน เพื่อให้คนดี คนเก่ง อย่างมืออาชีพ

กำหนดการ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม ไอบิส นานา สุขุมวิทซอย 4
วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่

02/13/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com