เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่” (HR Aspect for New – HR)

งาน HR ในช่วงหลายปีทีผ่านมาได้นำเอาเครื่องมือและเทคนิควิธีเพื่อให้บริหารจัดการคนทำงาน และช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะเตรียมพร้อมในแบบ HR ยุค 4.0 ที่ต้องรู้และเข้าใจในระบบงาน HR ทั้งหมด หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับ HR มือใหม่ และ มือเก่า หรือที่พึ่งมาจากหน่วยงานอื่น ที่ต้องมาทำงานด้าน HR และต้องรอบรู้ในขอบข่ายงาน HR ทั้งหมด หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้!!

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

วันที่ 1 :- วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

=> การบริหารกำลังคนและการสรรหาเชิงรุก
+ พื้นฐานการวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)
+ พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
+ กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก
=> เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ
+ รูปแบบของการสัมภาษณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์
+ เทคนิคการแบ่งเวลาสัมภาษณ์
+ เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
+ แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
=> การบริหารผลการปฏิบัติงาน
+ พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
+ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม
+ การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking
=> Competency กับงาน HR
+ ความหมายของ Competency
+ คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล
+ ประเภทและการแบ่งระดับ Competency
+ ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 2 :- วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.)

=> การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
+ ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
+ การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
+ การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว “นิ่ง”
+ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management
+ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Management
=> การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
+ หน้าที่งานของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
+ การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน
+ การปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน
+ การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปีกับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน
=> ถาม-ตอบกฎหมายแรงงานพื้นฐาน
+ ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือทีได้ผล
+ เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
+ ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน

สรุปสิ่งที่เรียนรู้

———————————————

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต และ อาจารย์ มรกต ทองศรีพงศ์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ค่าบริการอบรม : 7,200.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,704.-บาท นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 7,488.-บาท
ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning
ฟรี.!! หนังสือ “การสัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI อย่างทรงประสิทธิผล

วิธีการชำระเงิน (Payment Gateway) :
1.) ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด” **โปรดแสกนหลักฐานการชำระเงิน ใบนำฝาก (Deposit Slip), หน้าเช็คสั่งจ่าย
ส่งเมลล์ยืนยันมาที่ ptccontactt@gmail.com โอกาสนี้

สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี # โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

02/25/2019

ราคา

7200

การติดต่อ

คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 ไลน์ไอดี ptccontact

Email

ptccontactt@gmail.com