เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียน ด้วย “ทักษะเชิงจิตวิทยา”

 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย
นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง จิตวิทยาการขาย
 ปลูกฝังและเร่งพลังการขายที่เหมาะกับตัวคุณให้เติบโตเพื่อการขายที่ดียิ่งขึ้นหลังจากเรียนหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร
1. เข้าใจวิญญาณนักขายของตัวเอง และ เลือกเส้นทางนักขายที่เหมาะสมกับพันธุ์นักขายของตัวคุณเอง
2. ปลูกฝังและส่งเสริมพลังจิตใต้สำนึกเพื่อจิตวิญญาณการขายที่เหมาะกับตัวคุณ
3. สื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการรู้ถึง ….. “ประเภทของลูกค้า ตามหลักจิตวิทยาการสื่อสาร”
4. การโน้มน้าวใจด้วยการเข้าถึงแรงจูงใจสำคัญของลูกค้า
5. หลักการขายด้วยจิตวิทยากึ่งสะกดจิต
6. แก้ปัญหาความไม่มั่นใจในการซื้อ และ ผูกมัดลูกค้าไว้กับคุณตลอดไป
7. นักขายพันหน้า ทักษะการขายแบบเปลี่ยนตัวเองตามลูกค้า
8. ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีอ่านภาษากาย และบุคลิกภาพลูกค้า

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4709
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love