จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Awareness

อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก
ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง
คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง
แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ
เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ … ไม่มีทาง

สำหรับ บุคลากรทุกท่านในองค์กร
วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเองและมองเห็นผลกระทบหากละเลยเรื่องความปลอดภัย
– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลและนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต

ดำเนินการฝึกอบรมโดย คุณสิทธิพล จาดนิล

เนื้อหาหลักสูตร
 อุบัติเหตุคืออะไร?
 อุบัติเหตุมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง?
 ทำไมต้องปลอดภัย
 ความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 ความปลอดภัยลดต้นทุนได้อย่างไร
 ดูแลตัวเองและผู้อื่นด้วยจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 มีวิธีวางแผนและจะป้องกันให้ตนเองและทีมงานปลอดภัยได้อย่างไร
 กฎความปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37774
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

วันที่

03/21/2019

ราคา

3800