การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด
ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
วิธีคิด เพื่อพิชิตปัญหา……คิดให้เป็น…เมื่อพบเห็นปัญหา
 ข้อคิดก่อนคิดแก้ปัญหา….สิ่งที่พึงระวัง ,การกระทำที่พึงหลีกเลี่ยง  วิธีคิดเชิงบวก เพื่อจัดการปัญหา และสถานการณ์ไม่พึงประสงค์  คำถาม…สำคัญกว่า คำตอบ ?  ผิดที่อะไร ไม่ใช่ผิดที่ใคร … สิ่งที่เห็น ไม่สำคัญเท่าวิธีการมอง  คำถามที่ควรถามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น  “ที่ทำอยู่นี้….. ดีพอแล้วหรือ?” …..คำถามน่าคิด เพื่อพัฒนาองค์กรและการทำงานร่วมกัน
การจัดการปัญหา และการตัดสินใจ  มองภาพให้เป็นระบบ….กรอบการจัดการปัญหา
 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – หน้างาน  การรายงาน (สถานการณ์ และการจัดการปัญหา)  วิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแนวทางป้องกันและปฏิบัติในครั้งต่อไป
 ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น….กระบวนการจัดการปัญหา  ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ  7 ขั้นตอนของการจัดการปัญหา
 การตัดสินใจเพื่อจัดการกับปัญหา  กฎบางประการสำหรับการตัดสินใจ  ปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจ  จุดอ่อนที่ทำให้ตัดสินใจพลาด

กรณีศึกษาการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
การประสานงานที่ดี เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วิทยากร อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท [ บวก VAT 7% = 3,745 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,000 บาท [ บวก VAT 7% = 3,210 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4750
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Spread the love