งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล
แต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าทีมขาย และผู้บริหารงานขายทุกคน จะสามารถทำงานด้านการบริหารเหล่านี้ได้ดีพอ เพราะหลายท่านก็เก่งกาจในแง่ของการผลักดันยอดขาย ผลักดันทีมขายในฐานะที่ตนเองก็เป็นหนึ่งในสุดยอดนักขาย ก่อนจะมาเป็นผู้บริหาร
หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เหล่าผู้นำส่วนงานขาย สามารถทำงานบริหารทั้งในเชิงของการมอบหมายงาน ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สมรรถนะของทีมขึ้นถึงระดับสูงสุด

หัวข้อการอบรม
 Forecast, Target และ Quota การขาย
 แผนการขายของทีม และสมาชิกแต่ละคน
 นักขายในฐานะของทรัพยากร และการใช้พลังของนักขายให้สูงสุด ทำอย่างไร?
 หัวหน้าทีม จะมอบหมายอะไรให้ลูกทีมได้บ้าง?
 งานด้านการขาย งานด้านสนับสนุนการขาย งานกลยุทธ์ งานข้อมูล
 งานขายที่นักขายต้องทำ และงานเชิงกลยุทธ์ที่นักขายต้องทำ
 การขายวางแผนได้จริงหรือไม่?
 การวางแผนการขาย การเข้าพบลูกค้า และผลตามความเป็นจริง
 การควบคุมงานขาย ระดับของการควบคุม ทำได้แค่ไหน อย่างไร?
 ความไว้วางใจ และการประสานความร่วมมือในฐานะผู้บริหารงานขายมืออาชีพ
 ควบคุมโดยไม่ควบคุม บริหารโดยไม่บริหาร ทำได้หรือไม่?
รายละเอียดกิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาเรื่องการวางแผนการขาย การมอบหมายงาน และควบคุม
วิธีการ ร่วมคิด – ร่วมคุย บรรยาย workshop

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่ โรงแรม my hotel CMYK
ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=21526
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
http://www.trainingbymotiva.com
สถาบันฝึกอบรมโมติวา