เทคนิคการเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบมือโปร (Professional Business e-mail Writing in English)

เทคนิคการเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบมือโปร (Professional Business e-mail Writing in English) ม.ค 62

รายละเอียด

วิทยากร
ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 24 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

สถานที่
โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

หัวข้อสัมมนา
1. ความสำคัญของการเขียน E-mail ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักไวยากรณ์โครงสร้างของประโยค ก่อนเริ่มการเขียน E-mail ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
3. หลักไวยากรณ์ในการใช้เขียน E-mail ที่ถูกต้อง และสำคัญ
– Tense ต่างๆ จำเป็นในการเขียน E-mail หรือไม่
– คำเชื่อมต่างๆ ในการเขียน (Conjunction) ประโยค
– การใช้กริยา (Verb) กริยาช่วย (Adverb) ในการสื่อความหมาย ฯลฯ
4. รูปแบบประโยคต่างๆ ที่นิยมใช้ในการเขียนE-mail
– Simple sentence
– Compound sentence
– Complex sentence
5. ขั้นตอนในการพัฒนาทักษะการเขียน E-mail แบบมืออาชีพ
6. หลักในการเขียน E-mail และข้อควรระวังในการเขียน E-mail
– การใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องสุภาพ
– การใช้ภาษาที่เรียบง่ายในการสื่อสาร
– สำนวนต่างๆ
– การใช้เทคนิค EOM (End of Message) Headlines เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเปิดอ่าน
7. เทคนิคการเขียนและตอบ E-mail แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ อ่าน
– การเริ่มต้นเรื่อง (Starting with Greetings)
– เนื้อเรื่อง เนื้อหา (Reason for writing/Replying)
– บทสรุป การปิดเรื่อง (Closing Phrases)
8. ตัวอย่างการเขียน E-mail ทางธุรกิจที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
9. ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลทางธุรกิจ
10. Work shop : การเขียน e-mail
11. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันที่

01/24/2019

ราคา

4815

Spread the love