เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่

เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่ ม.ค.62

รายละเอียด

หัวข้อ เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื่อการทำงานยุคใหม่ ม.ค.62

วิทยากร
อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์

กำหนดการสัมมนา
วันที่ : 31 มกราคม 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

สถานที่
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

หัวข้อสัมมนา
1. วิสัยทัศน์ (Vision) และความสำคัญของการวางแผนงานกับการบริหารเวลา
2. ความสำคัญของการใช้เวลาในการวางแผนการทำงานที่แตกต่างกัน
– ผู้บริหาร
– ผู้จัดการ
– หัวหน้างาน
– พนักงานระดับปฏิบัติการ
3. วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา (Time Wasters)
4. หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
5. เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานและเอกสาร
– กฎ 80/20 ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
– แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน
– การกำหนดความเร่งด่วนของงาน
6. เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)
– แนวคิดในการวางแผนเพื่อสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)
– การวางแผนเกี่ยวข้องกับ “เวลา” และการบริหารเวลาอย่างไร?
– การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนงาน
– องค์ประกอบของ “กระบวนการวางแผนงาน”
7. การตั้งเป้าหมายและการวางแผน Goal Setting & Planning
– การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
– กรอบการทำแผนปฏิบัติงาน
– แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการทำงาน
– ความเสี่ยงของแผนงานและการจัดการความเสี่ยง
8. เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับการวางแผนงานและบริหารเวลา
9. Workshop / ภาคปฏิบัติ

วันที่

01/31/2019

ราคา

4815

Spread the love