กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท*

กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท*

รายละเอียด

กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท
In-Depth Marketing Strategies for Hotels and Resorts

อุตสาหกรรมโรงแรมมีการเติบโตไม่หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม อื่นๆ ดังนั้นการจะประสบความสำเร็จในการทำรายได้ และชื่อเสียงในธุรกิจโรงแรมนั้น จำเป็นต้องศึกษาวิธีคิดกลยุทธ์อย่างมีแบบแผน เพื่อสามารถปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการมีความรู้เชิงลึกในการทำรายได้จากส่วนต่างๆ ของโรงแรมหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจแก่นของกลยุทธ์ต่างๆ ทางการตลาด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละโรงแรมได้

เนื้อหาหลักสูตร
– การทำ Marketing Plan : วิเคราะห์ SWOT, Segmentation, Positioning และ pricing
– ศึกษากลุ่มลูกค้า MICE
– กรณีศึกษา : โรงแรมเรเนซองส์พัทยา รีสอร์ทและสปา
– Marketing Plan Workshop Scenario

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการทำตลาดโรงแรมเฉพาะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทีมขายและการตลาด อดีต Director of Sales & Marketing และ Cluster Director of Sales ของโรงแรม 5 ดาวชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบันเป็น CEO ของบริษัท PCL Hospitality Co., Ltd. เป็น Owner Representative ของโรงแรมชื่อดังในกรุงเทพฯ และ Executive Director ของโรงแรมเซนต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในพัทยา

วันที่

02/09/2019

ราคา

9900

Spread the love